#
Podaruj bliskiej Ci osobie kartę podarunkową i skorzystaj z bogatej oferty Term Maltańskich

Regulamin Atrakcji Wodnej „Jacuzzi”

1. Atrakcja wodna „Jacuzzi” jest integralną częścią Kompleksu „Termy Maltańskie” i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Kompleksu oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z tej atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności użytkownika za nieprawidłowe korzystanie z atrakcji wodnej „Jacuzzi”, a Kompleks „Termy Maltańskie” nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Kompleksu, w szczególności z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kompleksu.
4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy Kompleksu „Termy Maltańskie”.
5. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu – wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
6. Głębokość zbiornika wynosi 60 cm.
7. Wchodząc do basenu należy zachować szczególną ostrożność.
8. Wejście oraz wyjście z jacuzzi może się odbywać wyłącznie od strony uchwytów.
9. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 osób.
10. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 min.
11. Dzieci do lat 8 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
12. Kąpiel w jacuzzi odbywa się wyłącznie w pozycji siedzącej.
13. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
14. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi.
15. Kategorycznie zabrania się zanurzania się pod powierzchnią wody w jacuzzi.
16. Osobom z nadciśnieniem i chorobami serca nie zaleca się korzystania z jacuzzi.
17. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do jacuzzi.