Regulamin atrakcji wodnej „Rwąca Rzeka”

1. Atrakcja „Rwąca rzeka” jest integralną częścią Kompleksu „Termy Maltańskie” i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Kompleksu oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z tej atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu oraz instrukcji użytkowania atrakcji wodnej „Rwąca Rzeka” nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z niej, a Kompleks „Termy Maltańskie” nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Kompleksu, w szczególności z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania atrakcji wodnej „Rwąca Rzeka” dostępnej przy starcie zjeżdżalni oraz Regulaminu Kompleksu.
4. Atrakcja „Rwąca rzeka” dostępna jest dla osób powyżej 160 cm wzrostu.
5. Atrakcja dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób umiejących pływać.
6. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z „Rwącej Rzeki” tylko pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
7. Zabrania się:
• nurkowania pod lustrem wody,
• wskakiwania do niecki poza miejscem do tego przeznaczonym,
• zatrzymywania się wewnątrz niecki,
• przemieszczania się w kierunku przeciwnym do nurtu rzeki.

8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy Kompleksu „Termy Maltańskie”.
9. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu – wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu pieniędzy.