Regulamin Atrakcji Wodnych „Zjeżdżalnie”

1. Atrakcje wodne „Zjeżdżalnie” jest integralną częścią Kompleksu „Termy Maltańskie” i obowiązują na nich przepisy Regulaminu Kompleksu oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z tych atrakcji ma obowiązek zapoznania się z ich Regulaminem.
3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu oraz instrukcji użytkowania atrakcji wodnych „Zjeżdżalnie” nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z nich, a Kompleks „Termy Maltańskie” nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Kompleksu, w szczególności z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania atrakcji wodnych „Zjeżdżalnie” dostępnych przy startach zjeżdżalni oraz Regulaminu Kompleksu.
4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy Kompleksu „Termy Maltańskie”.
5. Osoby, które nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie atrakcji wodnych, a w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu – wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
6. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z głębokością basenu hamującego przed pierwszym ślizgiem.
7. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami korzystania ze zjeżdżalni oraz bezwzględnie się do nich stosować.
8. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność – zabrania się biegania po schodach, przepychania, itp.
9. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
10. Osoba zjeżdżająca może rozpocząć ślizg dopiero w chwili zapalenia się zielonego światła oraz po upewnieniu się czy rynna zjeżdżalni jest czynna.
11. Zjazd odbywa się w pozycji leżącej lub półleżącej z nogami skierowanymi w dół.
12. Po zakończeniu ślizgu, należy natychmiast usunąć się sprzed wylotu rury, robiąc miejsce do wodowania następnemu użytkownikowi, a także bezzwłocznie opuścić hamownię zjeżdżalni.
13. Bezwzględnie zabrania się:
• rozpoczynania ślizgu gdy pali się czerwone światło,
• wskakiwania do rynny z rozbiegu,
• wykonywania ślizgu w pozycjach niedozwolonych,
• chwytania rękoma rynny w czasie zjazdu,
• wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów lub uprawiania niebezpiecznych zabaw, np. wyścigów, zjazdów grupami,
• zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni,
• posiadania na ubiorze elementów metalowych oraz innych mogących uszkodzić rynnę zjeżdżalni.
14. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
15. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom ze schorzeniami serca i układu krążenia oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.
16. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni multimedialnej osobom chorym na epilepsję.
17. Opony/koła/pontony stosuje się wyłącznie na zielonej zjeżdżalni pontonowej – nie jest dopuszczalne ich przenoszenie na inne miejsca.