Regulamin basenów kaskadowych

1. Atrakcja wodna „Baseny Kaskadowe” jest integralną częścią Kompleksu „Termy Maltańskie” i obowiązują na niej przepisy Regulaminu korzystania z Kompleksu oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z tej atrakcji ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z „Basenów Kaskadowych”, a Kompleks „Termy Maltańskie” nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Kompleksu, w szczególności z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kompleksu.
4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy Kompleksu „Termy Maltańskie”.
5. Osoby, które nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu – wydaleni z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
6. Głębokość zbiorników wynosi 85 cm.
7. Wchodząc do basenu należy zachować szczególną ostrożność.
8. Kategorycznie zabrania się skoków do basenu oraz z jednego do drugiego basenu.
9. Zabrania się wpływania pod leżanki rurowe znajdujące się w „Basenach Kaskadowych”.