Regulamin Basenu „Solankowego Wewnętrznego”

1. Atrakcja wodna „Basen Solankowy Wewnętrzny” jest integralną częścią Kompleksu „Termy Maltańskie” i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Kompleksu oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z tej atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z Basenu „Solankowego Wewnętrznego”, a Kompleks „Termy Maltańskie” nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Kompleksu, w szczególności z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kompleksu.
4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy Kompleksu „Termy Maltańskie”.
5. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu – wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
6. Głębokość zbiornika wynosi 120 cm.
7. Wchodząc do basenu należy zachować ostrożność, a szczególnie zwrócić uwagę na ukształtowanie dna niecki.
8. Zabrania się skoków do basenu „Solankowego Wewnętrznego”.
9. Kategorycznie zabrania się wychylania przez barierki oraz skoków do basenu „Sztuczna Fala” .
10. Z basenu solankowego nie należy korzystać, gdy występuje:
• nietolerancja skóry na sól,
• gorączka,
• stany zapalne skóry,
• otwarte rany.