Regulamin basenu z falą

1. Atrakcja wodna „Sztuczna fala” jest integralną częścią Kompleksu „Termy Maltańskie” i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Kompleksu oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z tej atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z basenu „Sztuczna Fala”, a Kompleks „Termy Maltańskie” nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Kompleksu, w szczególności z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kompleksu.
4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy Kompleksu „Termy Maltańskie”.
5. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu – wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
6. Głębokość zbiornika wynosi od 1 do 200 cm.
7. Wchodząc do basenu należy zachować szczególną ostrożność.
8. Basen „Sztuczna Fala” przeznaczony jest dla osób umiejących pływać (osoby nie umiejące pływać nie mogą przekraczać niebieskiej liny).
9. Koła ratunkowe, materace i inne akcesoria wypornościowe muszą pozostać przed niebieską liną.
10. Osoby poniżej 13 roku życia muszą być nadzorowane przez rodziców/opiekunów.
11. Podczas trwania atrakcji „Sztucznej Fali” zabrania się podpływania do ścian basenu.
12. Osoby z grup zorganizowanych poniżej 13 roku życia mogą korzystać z atrakcji tylko i wyłącznie w kamizelkach do pływania.