Regulamin korzystania z brodzika dla dzieci

1. Atrakcja wodna „Brodzik dla Dzieci” jest integralną częścią Kompleksu „Termy Maltańskie” i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Kompleksu oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z tej atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z basenu „Brodzik dla Dzieci”, a Kompleks „Termy Maltańskie” nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Kompleksu, w szczególności z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kompleksu.
4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy Kompleksu „Termy Maltańskie”.
5. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu – wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
6. Głębokość zbiornika wynosi od 1 do 30 cm.
7. Dzieci przebywające w brodziku muszą być pod stałą opieka osoby pełnoletniej.