Regulamin korzystania z biletu grupowego do Aquaparku Term Maltańskich

1. Bilet grupowy przeznaczony jest dla grupy zorganizowanej liczącej co najmniej 15 osób (uczestników grupy) i jednego opiekuna na każde rozpoczęte 15 osób.
2. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dokonania rezerwacji poprzez wypełnienie formularza „Zgłoszenie grupy zorganizowanej”, złożenie go w Biurze Obsługi Klienta „Term Maltańskich” lub przesłanie mailem na adres bok@termymaltanskie.com.pl lub faksem na numer (61) 222 61 57 minimum 1 dzień przed planowanym pobytem.
3. Opiekunowie grup zorganizowanych mają wstęp bezpłatny, z zastrzeżeniem pkt.1.
4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za uczestników grupy przez cały czas przebywania na terenie Kompleksu sportowo‑rekreacyjnego „Termy Maltańskie”.
5. Opiekun grupy przed wejściem do hali basenowej zobowiązany jest każdorazowo wypełnić formularz „Oświadczenie opiekuna grupy” oraz zapoznać członków grupy z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Kompleksu.
6. Formularz „Zgłoszenie grupy zorganizowanej” oraz formularz „Oświadczenie opiekuna grupy” można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Kompleksu lub ze strony internetowej www.termymaltanskie.com.pl.
7. Opiekun grupy, nawet jeśli nie korzysta z basenów, zobowiązany jest do przebywania w hali basenowej w stroju sportowym lub kąpielowym oraz w obuwiu basenowym, zgodnie z Regulaminem korzystania z Kompleksu.
8. Bilet grupowy nie upoważnia do korzystania ze „Świątyni Relaksu” (Świata Saun) oraz usług świadczonych w tej strefie.
9. Czas pobytu grupy naliczany jest od momentu przejścia opiekuna grupy przez bramkę w kasie przy wejściu, do momentu wyjścia z kas ostatniego członka grupy.
10. Cena biletu grupowego podana w Cenniku oznacza opłatę za jednego uczestnika grupy.
11. Regulamin korzystania z biletu grupowego obowiązuje razem z Regulaminem korzystania z Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie”.
12. Zakup biletu grupowego, niezależnie od taryfy, jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania z Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” przez każdego z uczestników grupy.