Skoki do wody

Skoki do wody są wodna dyscypliną sportową, która obejmuje konkurencje skoków do wody. Skoki wykonywane są z wieży (3m, 5m, 7m lub 10m) lub z trampoliny (1m lub 3m). Skoki wykonywane są z miejsca lub z rozbiegu.

Skoki do wody są dyscypliną różnorodną, ponieważ wyróżnia się 6 grup skoków :

  • skoki przodem w przód
  • skoki tyłem w tył
  • skoki  przodem w tył
  • skoki tyłem w przód
  • skoki śruby
  • skoki ze stójki na rękach

Skoki mogą być wykonywane w 3 pozycjach:

  • w pozycji wyprostowanej
  • w pozycji łamanej
  • w pozycji kucznej

Od 1904r. skoki do wody to dyscyplina olimpijska, do uprawiania której dopuszczone zostały również kobiety. Jest to dyscyplina bardzo widowiskowa, niestety w Polsce nadal mało popularna.

Korzyści uprawiania dyscypliny

Skoki do wody to połączenie akrobatyki i pływania. Sport ten łączy te dwie dyscypliny, w jedną pociągającą za sobą zdrowy i harmonijny rozwój ciała w dwóch środowiskach wodnym i lądowym. Zawodnicy wykonując różnego rodzaju ewolucje w czasie skoku ma ogromną satysfakcję z panowania nad swoim ciałem. Dyscyplina ta wymaga od skoczka bardzo dużej sprawności fizycznej. Siła, gibkość, koordynacja ruchowa to nieodzowne cechy charakteryzujące osoby skaczące do wody.

Skoki do wody to dyscyplina wskazana do uprawiania od najmłodszych lat gdyż rozwija ona cały organizm i jego sprawność motoryczną nie koncentrując się na jednostronnym rozwoju.

Poznaj nasze szkoły skoków do wody KLIKNIJ TUTAJ