Waterpolo

Piłka wodna jest najstarszą grą zespołową w historii Igrzysk Olimpijskich i debiutowała w 1900 roku w Paryżu. Jest to bardzo ciekawa dyscyplin sportu, która systemem gry przypomina piłkę ręczną, a twardością i walecznością rugby. Mecze rozgrywane są na głębokich basenach gdzie boisko ma wymiary 25/30m długości na 20 metrów szerokości. W meczu biorą udział dwie drużyny po 13 zawodników, ale w basenie podczas gry może przebywać bramkarz i 6 zawodników z pola. Mecz rozgrywany jest przez 4 kwarty po 8 minut. Drużyna ma 30 sekund na rozegranie akcji w ataku.

Piłkarze wodni cechują się doskonałą wydolnością oraz wysoko rozwiniętymi wszystkimi cechami motorycznymi. Trening piłkarza wodnego poza treningiem pływackim, treningiem technicznym oraz taktycznym w basenie, w dużej mierze opiera się na treningu ogólnorozwojowym przeprowadzonym w siłowni lub sali sportowej, gdzie kształtowane są wszystkie cechy motoryczne wykorzystywane w treningu i meczu piłki wodnej.

Gra cechuje się także dużą zespołowością, gdzie indywidualności odchodzą na drugi plan.

Korzyści uprawiania dyscypliny:

  • nabycie umiejętności pracy w zespole i koleżeństwa
  • poprawa dyscypliny oraz komunikatywności
  • zastosowania zasady fair play w sporcie oraz życiu codziennym
  • doskonalenie wszystkich stylów pływackich
  • harmonijny rozwój wszystkie cech motorycznych