Kurs Ratownika Wodnego

Zapraszamy na szkolenie według nowego programu MSW na zawodowy stopień – Ratownik Wodny.
Po ukończeniu kursu uzyskuje się uprawnienia do samodzielnej pracy na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych oraz wszystkich kąpieliskach.

Zapisy na kurs przyjmujemy cały rok.

Wymagania wstępne:
–   ukończone 17 lat
–   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia na stopień Ratownik Wodny

Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku). Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie na zawodowy stopień „Ratownik Wodny”,nadające uprawnienia równoważne z wcześniejszymi: Młodszy Ratownik WOPR, Ratownik WOPR, Ratownik Wodny Pływalni, Ratownik Wodny Śródlądowy i Morski, Ratownik Wodny Morski.

Czas trwania szkolenia: 63 jednostki dydaktyczne (każda po 45 minut)

–  20 jednostek teorii – wykłady
–  43 jednostki praktyki – basen i wody otwarte

Szczegółowy harmonogram, dostosowany do poziomu oraz możliwości grupy, zajęć zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym.
Zajęcia odbywać się będą w Termach Maltańskich (wykłady i zajęcia basenowe) oraz w Giewartowie nad jeziorem Powidzkim (wody otwarte).

Po zakończeniu szkolenia oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymuje się zaświadczenie o nadaniu stopnia Ratownik Wodny zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku).

Szczegółowe informacje i zapisytel. 509 581 397

Rezerwacja miejsc przez SMS wysyłany pod numer 509 581 397 o treści KURS NA RATOWNIKA WODNEGO + IMIĘ I NAZWISKO 

Spotkanie organizacyjne: Termy Maltańskie (recepcja w holu głównym)

Cena kursu: 1 000,00 złotych obejmuje:
–   zajęcia teoretyczne
–   zajęcia basenowe
–   zajęcia na wodach otwartych
–   materiały szkoleniowe
–   egzamin teoretyczny
–   egzamin praktyczny
–   zaświadczenie MSW
–   książeczka Ratownika Wodnego

Szkolenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Delphinus Sport Promotion (podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr MSW DRIOL-NRGW-0272-18/2012).