Współpraca

Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje, stowarzyszenia, szkoły i kluby sportowe zainteresowane prowadzeniem nauki i doskonalenia pływania oraz innych aktywności i szkoleń w wodzie w ramach wynajmu torów w Kompleksie Termy Maltańskie.

Do dyspozycji oddajemy:
Tory na 25-metrowym basenie pływackim (hala Basenów Sportowych)
a. maksymalna ilość osób korzystających z toru – 12
b. dostępny w godzinach otwarcia Basenów Sportowych, zgodnie z grafikiem
c. cena 140 zł brutto/1 tor/45 minut (cena obejmuje bilety wstępu do strefy)

Tory na basenie małym (hala Aquaparku)
a. maksymalna ilość osób korzystających z toru – 8
b. dostępny w godzinach otwarcia Aquaparku, zgodnie z grafikiem
c. cena 70 zł brutto/1tor/45 minut (cena obejmuje bilety wstępu do strefy)

Baseny w hali Aquaparku, tj. hamownia zjeżdżalni wewnętrznej „dzika rzeka”, baseny kaskadowe oraz basen z falą w części dla osób nieumiejących pływać
a. maksymalna ilość osób uczestniczących w zajęciach – 8
b. dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
c. cena 70 zł brutto/45 minut (cena obejmuje bilety wstępu do strefy)

Starając się o możliwość prowadzenia zajęć w ramach wynajmu torów i/lub basenów w Termach Maltańskich, należy przedstawić:
a. dokument (dokumenty) potwierdzające trzyletnie doświadczenie w działalności polegającej na prowadzeniu nauki i doskonalenia pływania oraz na organizowaniu innych zajęć i szkoleń w wodzie;
b. polisę ubezpieczenia OC na kwotę 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;
c. wykaz trenerów i instruktorów wraz z uprawnieniami oraz ich aktualne badania sanepid;
d. dokument potwierdzający finansowe zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy na wynajem torów.

Z organizatorem zajęć podpisana zostanie umowa na wynajem torów, zgodnie z zadeklarowaną przez niego ilością torów i czasem wynajmu, obejmującym minimum 100 torogodzin (tj. wynajem jednego toru w basenie/korzystanie z niecki basenowej w Aquaparku przez 45 minut) w miesiącu.
Udzielane rabaty:
10% – przy zamówieniu i wykorzystaniu od 150 do 199 torogodzin w miesiącu;
20% – przy zamówieniu i wykorzystaniu od 200 do 299 torogodzin w miesiącu;
30% – przy zamówieniu i wykorzystaniu od 300 do 399 torogodzin w miesiącu;
40% – przy zamówieniu i wykorzystaniu 400 torogodzin w miesiącu.

Zasady współpracy z organizatorami zajęć w ramach wynajmu torów i/lub basenów:
a. pierwszeństwo w wyborze terminów wynajmu torów (dalej: torogodziny) przysługuje organizatorom, którzy złożą największe zapotrzebowanie na torogodziny w miesiącu;
b. organizator prowadzi zajęcia w oparciu i z wykorzystaniem własnego sprzętu, oznakowanego w sposób widoczny i trwały nazwą szkoły (firmy);
c. sprzęt pływacki organizatora przechowywany będzie w Kompleksie w dostarczonej przez niego szafie (skrzyni), której forma, kształt i materiał wykonania wymaga wcześniejszej aprobaty zarządzającego Basenami Sportowymi Kompleksu;
d. organizator i/lub osoby prowadzące zajęcia w ramach wynajętych przez niego torów, zobowiązane są jednolitego ubioru (spodenki i koszulka) z wyraźnym oznakowaniem nazwą szkoły (firmy);
f. ekspozycja w Kompleksie materiałów promocyjnych organizatora możliwa jest zgodnie z ogólnymi warunkami i obowiązującym cennikiem.

Kontakt w celu rezerwacji torów pływackich, wynajęcia basenów, organizacji imprez sportowych:
Andrzej Olszewski, e-mail: andrzej.olszewski@termymaltanskie.com.pl, tel: (+48) 501 93 65 14