Regulamin korzystania z siłowni

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
Termy Maltańskie sp. z o.o.

1. Osoby korzystające z siłowni są zobowiązane do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i bezwzględnego przestrzegania norm bezpieczeństwa wynikających z jego treści.
2. Osoby naruszające porządek, przepisy niniejszego Regulaminu lub Regulaminu korzystania z Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” lub zalecenia pracowników siłowni będą bezwzględnie usuwane z siłowni.
3. Wszystkie osoby korzystające z urządzeń treningowych znajdujących się w siłowni zobowiązane są do zastosowania strojów i obuwia sportowego.
4. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni jedynie pod opieką posiadającego odpowiednie kwalifikację trenera lub prawnego opiekuna.
5. Wstęp na siłownię osoby niepełnoletniej oraz grup zorganizowanych możliwy jest jedynie pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia jego warunków z trenerem lub opiekunem tej osoby lub grupy.
6. Jednocześnie z siłowni może korzystać nie więcej niż 10 osób (na dwóch salach).
7. Ćwiczący zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia sobie w trakcie ćwiczeń ręcznika, który ze względów higienicznych rozkładany powinien być na tapicerowanych oparciach przyrządów.
8. Przed rozpoczęciem treningu należy sprawdzić stan techniczny używanych przyrządów i poinformować osobę nadzorującą funkcjonowanie siłowni o ewentualnych usterkach. W przypadku braku poinformowania wskazanej powyżej osoby o usterkach przed skorzystaniem z danego przyrządu, w którym zostaną one wykryte, odpowiedzialność za szkody w przyrządach obciąża osobę aktualnie korzystającą z danego przyrządu.
9. Podczas wykonywania ćwiczenia, polegającego na podnoszeniu sztangi na leżąco obowiązkowe jest korzystanie z pomocy osoby asekurującej.
10. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym urządzenia te się znajdują. Nie jest dopuszczalne przesuwanie lub przestawianie urządzeń treningowych.
11. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego lub innych korzystających.
12. Zabronione jest samodzielne poprawianie przez korzystających z siłowni zacinających się płyt w stosach obciążników, jak również stosowania nietypowych blokad i zawleczek.
13. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
14. Każda osoba korzystająca z siłowni zobowiązana jest do zrzucania ciężarów (w czasie ćwiczeń) wyłącznie na wyznaczone do tego celu podkłady gumowe.
15. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zachowania porządku w trakcie oraz po zakończeniu wykonywania ćwiczeń, w szczególności do odłożenia na właściwe miejsce wszystkich używanych przyrządów.
16. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność. W przypadku jednakże oczywistego niebezpieczeństwa wiążącego się dla danej osoby ze skorzystaniem z konkretnego przyrządu, pracownik nadzorujący siłownię uprawniony jest do odmowy dopuszczenia tej osoby do tego przyrządu.
17. Termy Maltańskie sp. z o.o. nie zapewniają osobom korzystającym z siłowni fachowej opieki instruktora.
18. Za przedmioty wartościowe gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w siłowni – Termy Maltańskie sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności.
19. Za zniszczenia lub uszkodzenia znajdującego się na terenie siłowni sprzętu spowodowane niewłaściwym jego użyciem obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
20. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, Regulaminu korzystania z Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” oraz zaleceń pracowników siłowni dotyczących bezpieczeństwa – Termy Maltańskie sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności.