Całościowe utrzymanie zieleni wewnątrz kompleksu Termy Maltańskie

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi „Całościowe utrzymanie zieleni wewnątrz kompleksu Termy Maltańskie”.
Termin składania ofert: 9.02.3015r. do godz.15.00.
Osoba do kontaktu: Hanna Szumińska e-mail: hanna.szuminska@termymaltanskie.com.pl

Zapytanie ofertowe Wzór umowy_26.01.2015 Wzór Oferty_26.01.2015Wynik_17.02.2015r.

Wynik postępowania na wykonywanie usługi CAŁOŚCIOWE UTRZYMANIE ZIELENI WEWNĄTRZ KOMPLEKSU TERMY MALTAŃSKIE SP. Z O. O.