Karta Dużej Rodziny

Aquapark + Baseny sportowe

poniedziałek

niedziela
rodzaj biletu 1 godz. 2 godz. 3 godz. całodzienny przedłużenie
pobytu
(1 minuta – 1 osoba)
bilet indywidualny 12 zł 22 zł 25 zł 0,5 zł
(1 godz.
= 30 zł)
bilet rodzinny
(2 os. dorosłe + 1 dziecko
lub 1 os. dorosła + 2 dzieci)
30 zł

+ 5 zł (każde
kolejne dziecko)

50 zł
+ 5 zł (każde
kolejne dziecko)
60 zł
+ 5 zł (każde
kolejne dziecko)
80 zł
+ 5 zł (każde
kolejne dziecko)

Baseny sportowe

poniedziałek

niedziela
rodzaj biletu 1 godz. 2 godz. 3 godz. całodzienny przedłużenie
pobytu
(1 minuta – 1 osoba)
bilet indywidualny 8 zł 12 zł 0,5 zł
(1 godz.
= 30 zł)
bilet rodzinny
(2 os. dorosłe + 1 dziecko
lub 1 os. dorosła + 2 dzieci)
20 zł

+ 2,5 zł (każde
kolejne dziecko)

30 zł
+ 2,5 zł (każde
kolejne dziecko)

Bilety Karty Rodziny Dużej, rodzinny i indywidualny, dostępne są w kasach Kompleksu przez cały dzień od poniedziałku do niedzieli. Wydawane są na podstawie Karty i dowodu tożsamości posiadacza (zgodnie z Regulaminem projektu “POZNAŃ PRO RODZINA – KARTA RODZINY DUŻEJ”).

Karta jest dokumentem uprawniającym do skorzystania z rabatów oferowanych uczestnikom poznańskiego miejskiego projektu Karta Rodziny Dużej, wydawanym dla każdego członka rodziny indywidualnie. Dlatego też, każda z osób chcących skorzystać z preferencyjnych stawek w Kompleksie Termy Maltańskie zobowiązana jest okazać Kartę przy zakupie biletu (dotyczy to także dzieci w ramach biletu rodzinnego).

Rabaty udzielone w ramach Karty Rodziny Dużej nie łączą się z aktualnymi promocjami w Kompleksie, a jej posiadaczy, korzystających z biletów w Termach Maltańskich, obowiązują wszystkie regulaminy Kompleksu.

Termy Maltańskie honorują Karty Rodziny Dużej z poznańskim kodem terytorialnym: 3064011, wydane przez Urząd Miasta Poznania.