Dostawa, montaż i wykonanie testowej prezentacji mobilnego systemu audiowizualnego dla spółki Termy Maltańskie w Poznaniu.

Data publikacji ogłoszenia: 08.12.2016 12:43

Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2016 14:59

Termin składania ofert: 12.12.2016r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 12.12.2016r. godz. 11:15

w dniu 08.12.2014r. w związku z wszczęciem procedury udzielenia zamówienia, zgodnie z regulaminem obowiązującym w Spółce,  wysłane zostały zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający poniżej publikuje treść zaproszenia wraz z załącznikami w celu umożliwienia innym wykonawcom przystąpienia do postępowania.

Data publikacjiTytułOpis
13.12.2016 Ogłoszenie-wybór oferty Ogłoszenie-wybór oferty
08.12.2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia
08.12.2016 projekt-umowy projekt-umowy
08.12.2016 zalacznik-nr-3-do-zaproszenia-oświadczenie zalacznik-nr-3-do-zaproszenia-oświadczenie
08.12.2016 zalacznik-nr-2-do-zaproszenia-oferta zalacznik-nr-2-do-zaproszenia-oferta
08.12.2016 Zaproszenie zaproszenie