Dostawa zabawek basenowych do Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu, dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia: 18.10.2016 10:50

Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2016 10:58

Termin składania ofert: 21.10.2016r. godz. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.10.2016r. godz. 10:15

Zamawiający wyjaśnia, że z treści ogłoszenia wykreśla się punkty o treści :

„10.5 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty listę nośników i ich rodzajów z dokładną lokalizacją.    10.6 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty listy rezerwowej równej 15% ilości oferowanych nośników. W trakcie weryfikacji oferty Zamawiający będzie mógł wymienić proponowane nośniki z listy podstawowej, na nośniki z lisy rezerwowej.”

Pozostała treść ogłoszenia – bez zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Data publikacjiTytułOpis
24.10.2016 ogłoszenie-wybór-oferty ogłoszenie-wybór-oferty
18.10.2016 Załącznik-nr-3-do-ogłoszenia_oświadczenie-doc Załącznik-nr-3-do-ogloszenia_oświadczenie-wersja WORD.doc
18.10.2016 Załącznik-nr-2-do-ogloszenia-oferta-wersja WORD Załącznik-nr-2-do-ogloszenia-oferta-wersja WORD
18.10.2016 Ogloszenie-o-zamowieniu-z-załącznikami Ogłoszenie-o-zamówieniu-z-załącznikami