Ochrona fizyczna Kompleksu Termy Maltańskie położonego w Poznaniu przy ul. Termalnej 1

Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2015 15:41

Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2015 08:21

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2015 r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2015 r. o godz. 11:15

Data publikacjiTytułOpis
24.09.2015 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
10.09.2015 Ogłoszenie-wybór oferty Ogłoszenie-wybór oferty
27.08.2015 Załącznik do odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 26.08.2015r.- Zaktualizowana SIWZ Załącznik do odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 26.08.2015r.- Zaktualizowana SIWZ
26.08.2015 wzór porozumienia-koordynator BHP wzór porozumienia-koordynator BHP
26.08.2015 Załącznik nr 8 do SIWZ - zaktualizowany projekt umowy par. 14 Załącznik nr 8 do SIWZ - zaktualizowany projekt umowy par. 14
26.08.2015 Ogłoszenie-pytania i odpowiedzi na pytania z zebrania wykonawców Ogłoszenie-pytania i odpowiedzi na pytania z zebrania wykonawców
26.08.2015 Ogłoszenie-pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ Ogłoszenie-pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ
21.08.2015 ogłoszenie-zebranie wykonawców ogłoszenie-zebranie wykonawców
18.08.2015 Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy
18.08.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ
18.08.2015 SIWZ z Załączniami od nr 2 do nr 7 SIWZ z Załączniami od nr 2 do nr 7
18.08.2015 Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu