OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie realizacji usługi: zmiana aranżacji, wystroju części rekreacyjnej Kompleksu Termy Maltańskie

Data publikacji ogłoszenia: 31.03.2017 14:41

Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2017 12:40

Termin składania ofert: Termin składania wniosków do dnia 13.04.2017r. godz. 14:00

Termin otwarcia ofert:

Data publikacjiTytułOpis
31.03.2017 Załącznik nr 2 - Wzór wniosku wersja WORD Załącznik nr 2 - Wzór wniosku wersja WORD
31.03.2017 Ogłoszenie o dialogu technicznym z załącznikami Ogłoszenie o dialogu technicznym z załącznikami