Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci o Puchar Term Maltańskich

 1. Termin i miejsce zawodów: 07.03.2020, Termy Maltańskie (ul. Termalna 1, Poznań).
 2. Organizator: Termy Maltańskie.

Naczelnik zawodów: p. Andrzej Olszewski.

 1. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział zawodnicy z trzech grup wiekowych:
  • grupa A – rocznik 2009,
  • grupa B – roczniki 2010,
  • grupa C – roczniki 2011 i młodsi.
 2. Warunki techniczne: basen 25 m, elektroniczny pomiar czasu.
 3. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP.
 4. Program zawodów: 12:00 rozgrzewka, 12:45 rozpoczęcie zawodów.
 5. Nagrody:
  • Medale za miejsca 1–3 w każdej konkurencji i grupie wiekowej.
  • Medale finalisty dla zawodników sklasyfikowanych na miejscach 4–8 w każdej konkurencji i grupie wiekowej.
  • Puchar dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w danej grupie wiekowej. O kolejności decyduje suma zdobytych punktów FINA w dwóch najlepszych startach. W przypadku jednakowej sumy punktów o kolejności decyduje najwyższy wynik punktowy w jednej z konkurencji.
 6. Dyplomy – na stronie zawodów (megatiming.pl – zawody okręgowe) w dniach 06.03 – 13.03.2020 dostępne będą wzory dyplomu uczestnika i dyplomu za zajęte miejsce. Dyplomy można pobrać, wypełnić i wydrukować we własnym zakresie.
 7. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, za ich posiadanie odpowiedzialni są trenerzy i kierownicy grup. W trakcie rozgrzewki i zawodów wolno korzystać wyłącznie z torów udostępnionych przez organizatora. Podczas rozgrzewki tor 0 przeznaczony jest wyłącznie do ćwiczenia startów.
 8. Zgłoszenia do konkurencji w formie elektronicznej za pomocą edytora zgłoszeń należy przesłać do 04.03.2020 na adres derewecki@gmail.com, po tym terminie opłaty zostaną naliczone jak w zgłoszeniu. Plik zaproszenia do pobrania ze strony www.megatiming.pl – zawody okręgowe.
 9. Postanowienia końcowe: w sprawach nieokreślonych tym komunikatem decyzje podejmuje Organizator.