Przedmiotem Zamówienia jest montaż folii przeciwsłonecznej w budynkach Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ulicy Termalnej 1.

Data publikacji ogłoszenia: 10.10.2018 10:46

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2018 15:17

Termin składania ofert: 17.10.2018r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 17.10.2018r. godz.10:15

Informuję, że w dniu 12.10.2018r. w postępowaniu na montaż folii przeciwsłonecznej w budynkach  Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ulicy Termalnej 1 do Zamawiającego wpłynęło pytanie do treści OPZ.

Pytanie : W nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego dotyczącego montażu folii przeciwsłonecznej w budynku Term Maltańskich w Poznaniu, prosimy o możliwość dopuszczenia do użycia folii o nieco odmiennych parametrach, ale znaczenie skuteczniejszej w działaniu przeciwsłonecznym, a jednocześnie o barwie zbliżonej do obecnie wymaganej.

ODP. Zamawiający parametry jakie powinna spełniać folia  która ma być zastosowana, podał w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Parametry te nie zostaną zmienione.

 

Data publikacjiTytułOpis
22.10.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
10.10.2018 Załącznik nr 8 do Ogłoszenia - klauzula informacyjna wersja WORD Załącznik nr 8 do Ogłoszenia - klauzula informacyjna wersja WORD
10.10.2018 Załącznik nr 7 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO Załącznik nr 7 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO
10.10.2018 Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wersja WORD Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wersja WORD
10.10.2018 Załącznik nr 5 do ogłoszenia-wykaz usług wersja WORD Załącznik nr 5 do ogłoszenia-wykaz usług wersja WORD
10.10.2018 Załącznik nr 3 do ogłoszenia-oświadczenie wersja WORD Załącznik nr 3 do ogłoszenia-oświadczenie wersja WORD
10.10.2018 Załącznik nr 2 do ogłoszenia- oferta wersja WORD Załącznik nr 2 do ogłoszenia- oferta wersja WORD
10.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami