Przedmiotem Zamówienia jest rozbudowa sieci zasilającej na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ulicy Termalnej 1.

Data publikacji ogłoszenia: 24.10.2018 15:51

Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2018 14:57

Termin składania ofert: 30.10.2018r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 30.10.2018r. godz. 10:15

W dniu 26.10.2018r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o przedłużenie terminu składania ofert. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający przesuwa termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 06.11.2018r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 06.11.2018r. godz. 10:15.

W dniu 29.10.2018r. Zamawiający dokonał uzupełnienia OPZ poprzez dodanie przedmiarów robót.

Data publikacjiTytułOpis
21.11.2018 Ogłoszenie- udzielenie zamówienia Ogłoszenie- udzielenie zamówienia
16.11.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
29.10.2018 Uzupełnienie OPZ - Przedmiar robót Uzupełnienie OPZ - Przedmiar robót
24.10.2018 Załącznik nr 8 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO wersja WORD Załącznik nr 8 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wersja WORD
24.10.2018 Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - klauzula informacyjna wersja WORD Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - klauzula informacyjna wersja WORD
24.10.2018 Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wersja WORD Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wersja WORD
24.10.2018 Załącznik nr 5 do ogłoszenia-wykaz usług wersja WORD Załącznik nr 5 do ogłoszenia-wykaz usług wersja WORD
24.10.2018 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia_oświadczenie.doc - wersja WORD Załącznik nr 3 do Ogłoszenia_oświadczenie.doc wersja WORD
24.10.2018 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia- oferta wersja WORD Załącznik nr 2 do Ogłoszenia- oferta wersja WORD
24.10.2018 Załącznik nr 1 do OPZ Opis techniczny ZIP Załącznik nr 1 do OPZ Opis techniczny ZIP
24.10.2018 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - OPZ Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - OPZ
24.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami