Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na założeniu trawnika na części działki 1/35, obręb 3 Komandoria, arkusz 07, na obszarze 7900 m2

Data publikacji ogłoszenia: 05.10.2018 15:48

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2018 15:15

Termin składania ofert: 12.10.2018r. godz. 15:00

Termin otwarcia ofert: 12.10.2018r. godz. 15:00

W DNIU 09.10.2018r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści ogłoszenia i załączników do ogłoszenia w postępowaniu na założenie trawnika – sprawa 21/P-10-30/2018.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 – Czy trzeba dowozić ziemie? ODP – Nie trzeba .

Pytanie 2 – Czy jest ujście wody, jeśli ma być podlewany w czasie wzrostu? ODP – Jest dostęp do ujęcia wody.

Pytanie 3 – Fakturę wystawiamy po wysianiu trawy, czy po trzech koszeniach? ODP – Fakturę wystawia się po wysianiu trawy za zasianie i odrębnie po trzech koszeniach za koszenie.

Pytanie 4 – Trzy koszenia mają być wliczone do oferty, czy osobne zlecenie? ODP – Należy uwzględnić w cenie oferty.

W związku z powyższym zmianie ulega treść Załącznika nr 2 – oferta. WERSJA ZAKTUALIZOWANA DOSTĘPNA PONIŻEJ.

Data publikacjiTytułOpis
22.10.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
10.10.2018 ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do ogłoszenia- oferta wersja WORD ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do ogłoszenia- oferta wersja WORD
05.10.2018 Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - klauzula informacyjna wersja WORD Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - klauzula informacyjna wersja WORD
05.10.2018 Załącznik nr 5 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wersja WORD Załącznik nr 5 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wersja WORD
05.10.2018 Załącznik nr 3 do ogłoszenia-oświadczenie wersja WORD Załącznik nr 3 do ogłoszenia-oświadczenie wersja WORD
05.10.2018 Załącznik nr 2 do ogłoszenia- oferta wersja WORD Załącznik nr 2 do ogłoszenia- oferta wersja WORD
05.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami