Przedmiotem Zamówienia jest rozbudowa sieci zasilającej na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ulicy Termalnej 1

Data publikacji ogłoszenia: 18.09.2018 11:06

Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2018 11:46

Termin składania ofert: 26.09.2018r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 26.09.2018r. godz. 9:15

Data publikacjiTytułOpis
18.09.2018 Załącznik nr 8 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO - WORD Załącznik nr 8 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO-WORD
18.09.2018 Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - klauzula informacyjna - WORD Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - klauzula informacyjna - WORD
18.09.2018 Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - WORD Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - WORD
18.09.2018 Załącznik nr 5 do ogłoszenia-wykaz usług - WORD Załącznik nr 5 do ogłoszenia-wykaz usług - WORD
18.09.2018 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia-oświadczenie - WORD Załącznik nr 3 do Ogłoszenia-oświadczenie.doc - WORD
18.09.2018 Załącznik nr 2 do OPZ Załącznik nr 2 do OPZ
18.09.2018 Załącznik nr 3 do OPZ- harmonogram Załącznik nr 3 do OPZ- harmonogram
18.09.2018 załącznik nr 8E do opisu technicznego załącznik nr 8E do opisu technicznego
18.09.2018 załącznik nr 7E_ark.2 do opisu technicznego załącznik nr 7E_ark.2 do opisu technicznego
18.09.2018 Załącznik nr 6E do opisu technicznego Załącznik nr 6E do opisu technicznego
18.09.2018 załącznik nr 5E do opisu technicznego załącznik nr 5E do opisu technicznego
18.09.2018 załącznik nr 4E do opisu technicznego załącznik nr 4E do opisu technicznego
18.09.2018 załącznik nr 3E do opisu technicznego załącznik nr 3E do opisu technicznego
18.09.2018 załącznik nr 2E do opisu technicznego załącznik nr 2E do opisu technicznego
18.09.2018 załącznik nr 1E do opisu technicznego załącznik nr 1E do opisu technicznego
18.09.2018 Załącznik nr 3 do opisu technicznego-Zaświadczenie Załącznik nr 3 do opisu technicznego-Zaświadczenie
18.09.2018 Załącznik nr 2 do opisu technicznego-Decyzja WOIIB Załącznik nr 2 do opisu technicznego-Decyzja WOIIB
18.09.2018 Załącznik nr 1 do opisu technicznego-obliczenia Załącznik nr 1 do opisu technicznego-obliczenia
18.09.2018 Załącznik nr 1 do OPZ - opis techniczny Załącznik nr 1 do OPZ - opis techniczny
18.09.2018 Załącznik nr 1 do ogłoszenia - OPZ Załącznik nr 1 do ogłoszenia - OPZ
18.09.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami