Przeprowadzenie kampanii reklamowej na nośnikach reklamy zewnętrznej – citylight Kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia: 06.10.2017 13:49

Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2017 11:04

Termin składania ofert: 12.10.2017r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 12.10.2017r. godz. 11:15

UWAGA

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6 lit. a ogłoszenia omyłkowo wpisano kwotę słownie i dokonuje poprawienia omyłki.

W ogłoszeniu jest: ilość zaproponowanych nośników w określonej przez zamawiającego kwocie do wykorzystania, tj.: 15 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych00/100).

powinno być: ilość zaproponowanych nośników w określonej przez zamawiającego kwocie do wykorzystania, tj.: 15 000,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych00/100).

 

 

Data publikacjiTytułOpis
13.10.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
06.10.2017 Załącznik nr 3 do ogłoszenia-oświadczenie - wersja WORD Załącznik nr 3 do ogłoszenia-oświadczenie - wersja WORD
06.10.2017 Załącznik nr 2 do ogłoszenia-oferta-wersja WORD Załącznik nr 2 do ogłoszenia-oferta- wersja WORD
06.10.2017 Ogłoszenie z załącznikami Ogłoszenie z załącznikami