Przeprowadzenie kampanii reklamowej na nośnikach reklamy zewnętrznej Kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie w Poznaniu.

Data publikacji ogłoszenia: 23.05.2016 12:40

Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2016 15:18

Termin składania ofert: 27.05.2016r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 27.05.2016r. godz. 10:15

zamawiający dokonuje zmiany w treści ogłoszenia pkt. 5.2 wiedza i doświadczenie

zamiast”Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej dwa zamówienia na wykonanie systemu prezentacji audiowizualnej wraz z dostawą i montażem niezbędnego sprzętu i urządzeń o wartości co najmniej 15 000,00 zł netto każde zamówienie. Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku – ocena na podstawie oświadczenia”

powinno być: „Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku – ocena na podstawie oświadczenia przykład Zał. nr 3 do ogłoszenia”.

Data publikacjiTytułOpis
30.05.2016 Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
23.05.2016 Załącznik nr 2 do ogłoszenia-oferta-word Załącznik nr 2 do ogłoszenia-oferta-word
23.05.2016 Ogłoszenie o zamówieniu z Załącznikami Ogłoszenie o zamówieniu z Załącznikami