Przeprowadzenie kampanii reklamowej na nośnikach zewnętrznych dla Spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Termalnej 1

Data publikacji ogłoszenia: 10.11.2015 16:10

Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2015 11:18

Termin składania ofert: 18.11.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 18.11.2015 r. godz. 11:15

Data publikacjiTytułOpis
20.11.2015 Ogłoszenie-wybór oferty Ogłoszenie-wybór oferty
10.11.2015 Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
10.11.2015 Zał. nr 6 do SIWZ - projekt umowy Zał. nr 6 do SIWZ - projekt umowy
10.11.2015 Zał. nr 3-7 do SIWZ Zał. nr 3-7 do SIWZ
10.11.2015 Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy
10.11.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
10.11.2015 Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu