Przygotowania do sezonu zimowego, przygotowania do sezonu letniego i serwisowania parasoli trzcinowych w strefie Aquaparku w Kompleksie „Termy Maltańskie” w Poznaniu dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia: 17.09.2018 14:54

Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2018 13:50

Termin składania ofert: 21.09.2018r. godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 21.09.2018r. godz. 14:15

Nowy termin składania ofert : 25.09.2018r. godz. 10:00 .

Nowy termin otwarcia ofert: 25.09.2018r. godz. 10:15.

W dniu 21.09.2018r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści głoszenia i OPZ:

Pytanie 1 – W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie AD.1 napisano uzupełnienie liści palmowych z materiałów powierzonych czy Term Maltańskich, następnie zabezpieczenie parasoli preparatem Jakim? nazwa marka? mój czy Term. Oraz zabezpieczenie od czynników zewnętrznych – wszystkich czy np. tylko wiatru?

Odpowiedź – z materiałów Term Maltańskich, następnie zabezpieczenie parasoli preparatem – preparat zakupuje Wykonawca, informacja umieszczona jest w OPZ, Zamawiający specjalnie podkreślił, że ma to być preparat pozwalający zachować naturalną estetykę parasoli, decyzja należy do Wykonawcy. Może to być np. olej przeznaczony do konserwacji trzciny. Czynniki zewnętrzne – czynniki zmieniają się w zależności od pory roku – zimą od śniegu i wiatru, latem od deszczu i wiatru

Pytanie 2 – AD.2 uzupełnienie trzciny materiał mój czy Term?

Odpowiedź – informacja umieszczona jest w OPZ (trzcina, liście i materiał zabezpieczający po stronie Zamawiającego)

Pytanie 3 –  AD.3 to samo pytanie przed wszystkimi czynnikami zewnętrznymi czy przed wybranymi?

Odpowiedź – patrz odpowiedź na pytanie 1.

z uwagi na treść udzielonych odpowiedzi Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert : 25.09.2018r. godz. 10:00 .

Nowy termin otwarcia ofert: 25.09.2018r. godz. 10:15.

Data publikacjiTytułOpis
01.10.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
17.09.2018 Załącznik-nr-6-do-ogłoszenia-oświadczenia-wymaganego-od-wykonawcy-w-zakresie-wypełnienia-obowiązków-informacyjnych-przewidzianych-w-art13-lub-art.-14-RODO wersja WORD Załącznik-nr-6-do-ogłoszenia-oświadczenia-wymaganego-od-wykonawcy-w-zakresie-wypełnienia-obowiązków-informacyjnych-przewidzianych-w-art13-lub-art.-14-RODO wersja WORD
17.09.2018 Załącznik-nr-5-do-ogłoszenia-klauzula-informacyjna wersja WORD Załącznik-nr-5-do-ogłoszenia-klauzula-informacyjna wersja WORD
17.09.2018 Załącznik-nr-3-do-ogłoszenia-oświadczenie wersja WORD Załącznik-nr-3-do-ogłoszenia-oświadczenie wersja WORD
17.09.2018 Załącznik-nr-2-do-ogłoszenia-oferta wersja WORD Załącznik-nr-2-do-ogłoszenia-oferta wersja WORD
17.09.2018 Ogłoszenie-o-zamówieniu-z-załącznikami.pdf Ogłoszenie-o-zamówieniu-z-załącznikami.pdf