Regulamin korzystania z szafek depozytowych

 

1. Na czas korzystania z usług Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej: Kompleks) klientom Kompleksu (dalej: Klienci) umożliwia się pozostawienie rzeczy wartościowych w szafkach depozytowych, znajdujących się za kasami biletowymi Kompleksu. Jednorazowa opłata za korzystanie z szafek depozytowych wynosi 2 zł i pobierana jest w chwili rozliczenia transpondera w kasie biletowej Kompleksu.

2. Do przedmiotów wartościowych zalicza się:

• pieniądze krajowe i zagraniczne,

• biżuterię i wyroby jubilerskie,

• karty kredytowe,

• aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy, tablety, zegarki i inne przedmioty, których wartość przekracza 200 zł.

3. Ilość szafek depozytowych przeznaczonych dla Klientów jest ograniczona (decyduje kolejność pobierania kluczyków z kasy biletowej Kompleksu).

4. Szafka depozytowa ma wymiary: wysokość 40 x szerokość 40 x głębokość 50 centymetrów lub wysokość 25 x szerokość 40 x głębokość 50 centymetrów.

5. Rzeczy o większych gabarytach niż wymiary szafki depozytowej nie mogą być w niej przechowywane.

6. Rzeczy wartościowe przechowywane w depozycie zabezpieczone zostają przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.

7. Szafka depozytowa wyposażona jest w automat wrzutowy oraz kluczyk.

8. W przypadku zagubienia kluczyka następuje procedura komisyjnego otwierania szafki depozytowej przez upoważnionego pracownika Biura Obsługi Klienta. W takim przypadku rzeczy przechowywane w szafce depozytowej mogą być wydane jedynie osobie, która pozostawiła w niej rzeczy. Identyfikacja tej osoby dokonywana będzie na podstawie nagrania z monitoringu.

9. Niedozwolone jest pozostawianie w szafkach depozytowych przedmiotów niebezpiecznych oraz innych, których posiadanie, wnoszenie lub przechowywanie na terenie Kompleksu jest zabronione (m. in. środki odurzające, broń palna, materiały łatwopalne).

10. Aby skorzystać z szafki depozytowej należy pobrać kluczyk z kasy biletowej Kompleksu oraz zarejestrować pobranie kluczyka na transponderze. Zamknięcie szafki depozytowej polega na wrzuceniu żetonu do kasety znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek, zamknięciu szafki poprzez przekręcenie kluczykiem i jego wyjęcie.

11. Otwarcie szafki depozytowej następuje poprzez włożenie kluczyka i przekręcenie go. W tym momencie szafka zostaje otwarta. Aby wyjąć kluczyk należy wrzucić żeton do kasety znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek, zamknąć szafkę poprzez przekręcenie kluczyka i jego wyjęcie.

12. W celu rozliczenia transpondera w kasie biletowej Kompleksu należy opróżnić szafkę depozytową i oddać kluczyk w kasie biletowej Kompleksu.

13. Za zgubienie kluczyka od szafki depozytowej zostaje pobrana opłata w kasie biletowej Kompleksu w wysokości 50 zł.

14. W przypadku, gdy szafka depozytowa pozostaje nieopróżniona na chwilę zamknięcia Kompleksu w danym dniu, upoważniony pracownik Biura Obsługi Klienta wraz z pracownikiem ochrony otwierają zamkniętą szafkę i po sporządzeniu protokołu z jej zawartości, przekazują ją w bezpiecznej kopercie do kasy pancernej.

15. Odbiór rzeczy z kasy pancernej przez osobę uprawnioną możliwy jest w godzinach pracy Kompleksu, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru odbioru rzeczy w Biurze Obsługi Klienta. Po upływie tygodnia od dnia otwarcia szafki depozytowej w sytuacji opisanej w punkcie 14, rzeczy traktowane są jako zagubione.

16. Spółka Termy Maltańskie Sp. z o. o. nie odpowiada za kradzież rzeczy z szafki depozytowej w przypadku zagubienia kluczyka od szafki depozytowej lub pozostawienia niezamkniętej szafki depozytowej.

17. Korzystanie z szafek depozytowych oznacza akceptację niniejszego regulaminu, oraz wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie Kompleksu, w szczególności zaś Regulaminu korzystania z Kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Termy Maltańskie”, który dostępny jest na terenie Kompleksu oraz na stronie internetowej www.termymaltanskie.com.pl.