Rozbudowa sieci zasilającej na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ulicy Termalnej 1-nr 17/P-10-30/2018

Data publikacji ogłoszenia: 27.09.2018 14:34

Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2018 12:00

Termin składania ofert: 09.10.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 09.10.2018r. godz. 10:15

W związku z unieważnieniem postępowania Zamawiający informuje, że w dniu 24.10.2018r. wszczęta została nowa procedura o udzielenie zamówienia.

Data publikacjiTytułOpis
22.10.2018 Ogłoszenie - unieważnienie Ogłoszenie - unieważnienie
27.09.2018 Załącznik nr 3 do OPZ- harmonogram wersja WORD Załącznik nr 3 do OPZ- harmonogram wersja WORD
27.09.2018 Załącznik nr 8 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO wersja WORD Załącznik nr 8 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO wersja WORD
27.09.2018 Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - klauzula informacyjna wersja WORD Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - klauzula informacyjna wersja WORD
27.09.2018 Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wersja WORD Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wersja WORD
27.09.2018 Załącznik nr 5 do ogłoszenia-wykaz usług wersja WORD Załącznik nr 5 do ogłoszenia-wykaz usług wersja WORD
27.09.2018 Załącznik nr 5 do ogłoszenia-wykaz usług - wersja WORD Załącznik nr 5 do ogłoszenia-wykaz usług wersja WORD
27.09.2018 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia_oświadczenie.doc wersja WORD Załącznik nr 3 do Ogłoszenia_oświadczenie.doc wersja WORD
27.09.2018 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia- oferta wersja WORD Załącznik nr 2 do Ogłoszenia- oferta wersja WORD
27.09.2018 Załącznik nr 3 do OPZ Załącznik nr 3 do OPZ
27.09.2018 załącznik nr 2 do OPZ załącznik nr 2 do OPZ
27.09.2018 Załącznik nr 1 do OPZ Opis techniczny Załącznik nr 1 do OPZ Opis techniczny
27.09.2018 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - OPZ Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - OPZ
27.09.2018 Ogłoszenie z załącznikami (bez zał. nr 1 do ogłoszenia i zał. nr 3 do OPZ) Ogłoszenie z załącznikami (bez zał. nr 1 do ogłoszenia i zał. nr 3 do OPZ)