Sprzątanie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia: 24.01.2017 17:28

Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2017 10:35

Termin składania ofert: 24.02.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 24.02.2017 r. godz. 10:15

W dniu 19.01.2017r przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu.

w dniu 26.01.2017r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu.

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert – zmiana została dokonana zarówno w treści ogłoszenia jak i w treści SIWZ – nowy termin 01.03.2017r. godz. 10:00 składanie ofert i 01.03.2017r. godz. 10:15 – otwarcie ofert.

W dniu 15.02.2017r. przekazano UPUE ogłoszenie o zmianie/sprostowanie treści ogłoszenia. W wyniku zmiany/sprostowania treści ogłoszenia zmianie uległ termin do składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin do składania ofert – 02.03.2017r. godz. 10:00

Aktualny termin otwarcia ofert – 02.03.2017r. godz. 10:15

Zakres zmian jak w zaktualizowanej SIWZ.

UWAGA

Załączniki Nr 1 – OPZ z załącznikami i Nr 6 -projekt umowy – nie uległy zmianie.

 

 

Data publikacjiTytułOpis
03.03.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania_03.03.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania_03.03.2017
02.03.2017 Informacja z otwarcia ofert_02.03.2017r. Informacja z otwarcia ofert_02.03.2017r.
16.02.2017 Zaktualizowany Załącznik nr 4 do SIWZ--JEDZ wersja WORD Zaktualizowany Załącznik nr 4 do SIWZ--JEDZ wersja WORD
16.02.2017 Zaktualizowany Załącznik nr 2 do SIWZ -- wzór formularza oferty wersja WORD Zaktualizowany Załącznik nr 2 do SIWZ -- wzór formularza oferty wersja WORD
15.02.2017 Zaktualizowana treść SIWZ- Załącznik nr 11 Zaktualizowana treść SIWZ- Załącznik nr 11
15.02.2017 Zaktualizowana treść SIWZ Załącznik nr 4 Zaktualizowana treść SIWZ Załącznik nr 4
15.02.2017 Zaktualizowana treść SIWZ-Załączniki nr 2,3,4a,5,7,8,9,10 Zaktualizowana treść SIWZ-Załączniki nr 2,3,4a,5,7,8,9,10
15.02.2017 Zaktualizowana treść SIWZ od str. 1 do str. 38 Zaktualizowana treść SIWZ od str. 1 do str. 38
15.02.2017 Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ
15.02.2017 Ogłoszenie -pytania do SIWZ i odpowiedzi na zadane pytania Ogłoszenie -pytania do SIWZ i odpowiedzi na zadane pytania
06.02.2017 Ogłoszenie-oględziny Kompleksu Ogłoszenie-oględziny Kompleksu
30.01.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_sprostowanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_sprostowanie
26.01.2017 Załączniki od nr 2 do nr 5 i od nr 7 do nr 10 - do SIWZ wersja WORD Załączniki od nr 2 do nr 5 i od nr 7 do nr 10 - do SIWZ wersja WORD
24.01.2017 SIWZ_Załącznik 6_projekt umowy SIWZ_Załącznik 6_projekt umowy
24.01.2017 SIWZ_załączniki 2-5 i 7-10 SIWZ_załączniki 2-5 i 7-10
24.01.2017 Załączniki do OPZ Załączniki do OPZ
24.01.2017 SIWZ_załącznik 1_OPZ SIWZ_załącznik 1_OPZ
24.01.2017 SIWZ SIWZ
24.01.2017 Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu