Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2018 15:15

Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2018 15:15

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie negocjacji.