Sukcesywna dostawa chlorku sodu do elektrolizerów

Data publikacji ogłoszenia: 07.02.2014 22:40

Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2014 13:20

Termin składania ofert: 21.02.2014 11:00

Termin otwarcia ofert: 21.02.2014 11:15

Sukcesywna dostawa chlorku sodu do elektrolizerów przeznaczona do produkcji podchlorynu sodu w obiekcie sportowo-rekreacyjnym „Termy Maltańskie” w Poznaniu.

Data publikacjiTytułOpis
07.02.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Znak sprawy: ZP/TM/pn/4/2014
07.02.2014 Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia: 44286 -2014