#
Podaruj bliskiej Ci osobie kartę podarunkową i skorzystaj z bogatej oferty Term Maltańskich
Sukcesywna (w partiach) dostawa banerów i siatek mesh dla Spółki Termy Maltańskie Sp. z o. o. w Poznaniu.

Data publikacji ogłoszenia: 15.05.2019 15:14

Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2019 09:11

Termin składania ofert: 22.05.2019r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 22.05.2019r. godz. 12:15

w dniu 17.05.2019r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie/prośba. Poniżej pytanie/prośba i odpowiedź Zamawiającego.

Proszę o przesłanie plików do wykonania wydruków próbnych.

ODP. W odpowiedzi na prośbę o udostępnienie plików do wykonania wydruków wersji próbnych Zamawiający informuję, że pliki są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.termymaltanskie.com.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Data publikacjiTytułOpis
15.05.2019 plik do druku (poz2) plik do druku próbki siatki mesh (poz2)
15.05.2019 plik do druku (poz1) plik do druku próbki banera (poz1)
15.05.2019 Załącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO wersja WORD Załącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO wersja WORD
15.05.2019 Załącznik nr 5 do ogłoszenia informacja wersja WORD Załącznik nr 5 do ogłoszenia informacja wersja WORD
15.05.2019 Załącznik nr 3 do ogłoszenia_oświadczenie 2019 Załącznik nr 3 do ogłoszenia_oświadczenie 2019
15.05.2019 Załącznik nr 2 do ogłoszenia- oferta wersja word Załącznik nr 2 do ogłoszenia- oferta wersja WORD
15.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami