Sukcesywna (w partiach) dostawa banerów i siatek mesh dla Spółki Termy Maltańskie Sp. z o. o. w Poznaniu.

Data publikacji ogłoszenia: 15.05.2019 15:14

Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2019 15:18

Termin składania ofert: 22.05.2019r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 22.05.2019r. godz. 12:15

w dniu 17.05.2019r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie/prośba. Poniżej pytanie/prośba i odpowiedź Zamawiającego.

Proszę o przesłanie plików do wykonania wydruków próbnych.

ODP. W odpowiedzi na prośbę o udostępnienie plików do wykonania wydruków wersji próbnych Zamawiający informuję, że pliki są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.termymaltanskie.com.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Data publikacjiTytułOpis
28.05.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
15.05.2019 plik do druku (poz2) plik do druku próbki siatki mesh (poz2)
15.05.2019 plik do druku (poz1) plik do druku próbki banera (poz1)
15.05.2019 Załącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO wersja WORD Załącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO wersja WORD
15.05.2019 Załącznik nr 5 do ogłoszenia informacja wersja WORD Załącznik nr 5 do ogłoszenia informacja wersja WORD
15.05.2019 Załącznik nr 3 do ogłoszenia_oświadczenie 2019 Załącznik nr 3 do ogłoszenia_oświadczenie 2019
15.05.2019 Załącznik nr 2 do ogłoszenia- oferta wersja word Załącznik nr 2 do ogłoszenia- oferta wersja WORD
15.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami