Świadczenie usług medycznych

Data publikacji ogłoszenia: 21.10.2014 14:11

Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2014 16:42

Termin składania ofert: 28.10.2014, godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.10.2014, godzina 10:15

Pełna nazwa: Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań: wstępnych, okresowych, kontrolnych, sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – sprawa:17-/P-14-30/2014

Data publikacjiTytułOpis
27.10.2014 Sprostowanie to projektu Umowy Sprostowanie to projektu Umowy
27.10.2014 Poprawiony projekt Umowy Poprawiony projekt Umowy
23.10.2014 Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
21.10.2014 Opis przedmiotu zamówienia usługi medyczne Opis przedmiotu zamówienia usługi medyczne
21.10.2014 Załącznik nr 2 do zamówienia Załącznik nr 2 do zamówienia
21.10.2014 Wzór umowy Wzór umowy
21.10.2014 Ogłoszenie o zamówieniu usługi medyczne Ogłoszenie o zamówieniu usługi medyczne