Świadczenie usług ratownictwa wodnego dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia: 29.06.2015 12:40

Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2015 14:21

Termin składania ofert: 04.08.2015r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 04.08.2015r. godz. 10:15

Data przesłania ogłoszenia do publikacji: 24.06.2015r.
Data publikacji na stronach DUUE – 27.06.2015r.
Data publikacji ogłoszenia: 29.06.2015r.

Data publikacjiTytułOpis
14.08.2015 Unieważnienie ogłoszenie Unieważnienie ogłoszenie
13.07.2015 Ogłoszenie pytania i odpowiedzi Ogłoszenie pytania i odpowiedzi
10.07.2015 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
29.06.2015 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Projekt-Umowy.pdf Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt Umowy
29.06.2015 OPZ.pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
29.06.2015 SIWZ.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami 2-8
29.06.2015 Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie