Sauna Event

Temperatura: 85 – 95 º C
Wilgotność: 10 – 20 %

Sauna Event to sauna rozgrzana do niezwykle wysokich, a zarazem typowych dla saun temperatur od 60º do 100º Celsjusza. W saunie Event odbywają się seanse saunowe, podczas których saunamistrz dla spotęgowania odczucia ciepła w saunie suchej polewa kamienie pieca dużą ilością wody w połączeniu z określonymi aromatami i rozprowadza ciepło za pomocą ręcznika.