Drużyna Szpiku

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Kompleks Termy Maltańskie oraz Fundacja „Dar Szpiku” podpisały umowę o współpracy. Głównymi inicjatorami wspólnych działań byli Prezes Fundacji Dorota Raczkiewicz oraz Wiceprezes Term Maltańskich Krzysztof Rosik.

Fundacja oraz Termy Maltańskie będą wspólnie organizować akcje promocyjne, edukacyjne i konferencje oraz współdziałać na szczeblu marketingowym. We współpracy nie zabraknie również wątków artystycznych. W ramach podpisanej umowy zostaną zorganizowane akcje charytatywne, które będą przeprowadzone na terenie Term Maltańskich.

Wszystkie wspólne akcje będą szczegółowo opisywane na stronie internetowej Term Maltańskich oraz Fundacji „Dar Szpiku”.

Głównym celem działań Drużyny Szpiku jest maksymalne zwiększenie liczby osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a tym samym zwiększenia szans na wyzdrowienie osób dotkniętych chorobą nowotworową, dla których przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego jest szansą na wyzdrowienie. Wyzwanie to udaje się realizować z sukcesem – w 2008 roku Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej liczył ok. 5000 zarejestrowanych dawców, pod koniec 2013 było już ich ok. 540 tysięcy. Zamierzeniem docelowym jest minimum 2 miliony zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku.

Więcej na temat Fundacji: www.darszpiku.pl i  www.facebook.com/druzynaszpiku