Regulamin gry interaktywnej Knoocker

Regulamin użytkowania urządzenia Knoocker.
1. Gra polega na rzucania piłeczkami do pojawiających się elementów graficznych, które należy zbijać w możliwie jak najszybszym czasie. Gry są wyświetlane na ścianie przy użyciu projektora. Część sprzętowa składa się z systemem czujników miniaturowych. Czujniki te lokalizują ciosy piłki na ścianie.
2. Zabrania się:
– kopania w ekran;
– rzucania innymi przedmiotami niż piłeczki;
– dotykania ekranu ręką;
– rzucania w rzutnik;
– opierania/wieszania się na rzutniku/ekranie.
3. W momencie zbicia wszystkim elementów gra zostaje zakończona. Dzieci mają możliwość wyboru tej samej lub innej gry.
4. Atrakcja dostępna jest dla wszystkich dzieci obecnych w Aquaparku.
5. Dzieci korzystające z atrakcji powinny być pod opieką rodzica / opiekuna grupy.
6. Osoby korzystające z atrakcji Knoocker obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego Termy Maltańskie.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13 października 2016r. do odwołania.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.