#
Mali i więksi pływacy, ogromne emocje, wspaniała rodzinna atmosfera i każdy zawodnik z medalem na piersiach!
To się nazywa wielkie pływackie wydarzenie! Zapisz się już dzisiaj!

Regulamin korzystania z solarium

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SOLARIUM

1. Kabina solarium (dalej: Solarium) znajduje się w strefie Aquaparku będącej integralną częścią Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej: Kompleks), w której obowiązują postanowienia m.in. regulaminu Kompleksu (dalej: Regulamin) oraz niniejszego regulaminu Solarium (dalej: Regulamin Solarium).
2. W związku z faktem, że korzystanie z urządzeń (kabin) solarium może mieć negatywny wpływ na zdrowie i mogą istnieć przeciwskazania medyczne korzystania z tego typu urządzeń, to osoby, które zdecydowały się skorzystać z Solarium czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, w szczególności przystępując do opalania w Solarium potwierdzają, że mogą to czynić ze względu na stan zdrowia i brak przeciwskazań medycznych.
3. Osoby korzystające z Solarium zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu Solarium, przestrzegania wymienionych w nim zasad oraz stosowania się do zaleceń pracowników Kompleksu
4. W Solarium jednocześnie może przebywać jedna osoba, z wyłączeniem pracownika obsługi.
5. Z Solarium nie mogą korzystać osoby, co do których istnieją przeciwskazania medyczne
w korzystaniu z urządzeń (kabin) solarium, a w szczególności:
– poniżej 18. roku życia,
– z rozrusznikiem serca,
– cierpiące na raka skóry,
– po doznanych oparzeniach,
– będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.
– u których występują stany chorobowe skórne, rany cięte, zagrożenia krwotokiem lub inne przyczyny uniemożliwiające opalanie.
6. Nie zaleca się korzystania z urządzeń (kabin) solarium osobom:
– cierpiącym na choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia krążenia itp.),
– po przebytych chorobach serca,
– chorym na epilepsję (padaczkę),
– chorym na cukrzycę,
– ze schorzeniami tarczycy,
– zażywającym antybiotyki, witaminy, hormony, leki i kuracje ziołowe zawierające wyciąg z dziurawca, leczonym hormonalnie, sulfonamidami, itp.
– z chorobami skóry, posiadającym na skórze znamiona lub zmiany barwnikowe i pigmentacyjne, ze skłonnością do przebarwień skóry,
– po zabiegach z zakresu dermatologii estetycznej,
– o jasnej karnacji, bardzo wrażliwej skórze,
– które uprzednio były naświetlane promieniami RTG,
– z alergią na promienie UV,
– z trądzikiem różowatym i skłonnością do pękania naczyń krwionośnych,
– kobietom ciężarnym i w trakcie menstruacji.
7. Z Solarium mogą korzystać wyłącznie osoby, których stan zdrowia nie stanowi przeszkody do korzystania z niego. Osoby zażywające jakiekolwiek leki lub cierpiące na przewlekłe choroby powinny przed opalaniem się przy użyciu urządzeń (kabin) solarium bezwzględnie zasięgnąć opinii swojego lekarza.
8. Korzystając z urządzeń (kabin) solarium należy pamiętać o zasadach bezpiecznego opalania się, a w szczególności bezpośrednio przed opalaniem się w Solarium należy:
– zdjąć biżuterię i inne przedmioty metalowe, które mogą być przyczyną poparzeń ciała,
– zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
– zmyć makijaż, perfumy i balsamy,
– stosować kosmetyki przeznaczone wyłącznie do opalania się przy użyciu urządzeń (kabin) solarium (inne mogą wywołać uczulenie),
– włożyć okulary ochronne przeznaczone wyłącznie do opalania się przy użyciu urządzeń (kabin) solarium (zamknięcie oczu nie chroni przed promieniami UV, które mogą uszkodzić soczewkę oka).
9. Nie należy się opalać w Solarium, gdy skóra jest mokra, np. bezpośrednio po prysznicu. Przed opalaniem należy dokładnie osuszyć skórę.
10. Przy użyciu urządzeń (kabin) solarium można opalać się tylko raz dziennie, a między pierwszą i drugą sesją opalania zaleca się 48-godzinny odstęp. Po 10 sesjach należy zrobić co najmniej 4-tygodniową przerwę w opalaniu.
11. Nie należy tego samego dnia opalać się na słońcu i w urządzeniu (kabinie) solarium.
12. W przypadku pogorszenia się samopoczucia, zasłabnięcia należy niezwłocznie przerwać opalanie się w Solarium i w razie potrzeby powiadomić o tym pracowników obsługi Kompleksu.
13. Każdą niesprawność Solarium należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Kompleksu.
14. Opłata za korzystanie z Solarium jest naliczana zgodnie z aktualnym cennikiem.
15. Informacji na temat sposobu korzystania z Solarium udzielają pracownicy Recepcji Świata Saun lub inni wskazani pracownicy Kompleksu na prośbę osób korzystających z Solarium.