Regulamin korzystania z wodnego toru przeszkód Aquaglide Challenge Track 3

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD AQUAGLIDE CHALLENGE TRACK 3

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin WTP) określa zasady i sposób korzystania z wodnego toru przeszkód Aquaglide Challenge Track 3 (dalej: Wodny Tor Przeszkód), znajdującego się na terenie Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej: Kompleks).
2. Wodny Tor Przeszkód jest czynny w godzinach 09:00-23:00.
3. Korzystający z Wodnego Toru Przeszkód jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem WTP i przestrzegania jego treści oraz zasad bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, jak również zobowiązany jest do kulturalnego zachowywania się.
4. Korzystanie z Wodnego Toru Przeszkód jest DOZWOLONE TYLKO DLA OSÓB UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ.
5. Osoby chcące skorzystać z Wodnego Toru Przeszkód muszą założyć kamizelkę asekuracyjną.
6. Wodny Tor Przeszkód nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci poniżej 5-go roku życia.
7. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Wodnego Toru Przeszkód wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
8. Z Wodnego Toru Przeszkód nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
9. Z Wodnego Toru Przeszkód może jednocześnie korzystać maksymalnie 21 osób.
10. Podczas korzystania z Wodnego Toru Przeszkód należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i zachowywać się w sposób bezpieczny dla siebie, innych osób i użytkowanego mienia, w szczególności należy korzystać z Wodnego Toru Przeszkód z uwzględnieniem obowiązywania bezwzględnego zakazu:
– wkładania nadgarstków lub stóp pomiędzy uchwyty, paski i stalowe pierścienie,
– zeskakiwania z toru, w szczególności na głowę,
– pływania, stania lub wspinania się znajdując się pod innym użytkownikiem,
– obciążania toru w jednym miejscu ciężarem większym niż 136 kg (np. wspinanie się na zestaw z drugą osobą na plecach),
– wykonywania salt,
– wpływania pod tor,
– używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla pozostałych użytkowników oraz samego toru, w tym wszelkiego rodzaju pierścionków, bransoletek, zegarków, itp.
11. Korzystający z Wodnego Toru Przeszkód ma obowiązek stosowania się do poleceń ratownika lub osoby z obsługi Kompleksu, mających na celu bezpieczne i kulturalne użytkowanie Wodnego Toru Przeszkód, w szczególności zagwarantowanie bezpieczeństwa jego użytkownikom oraz zapewnienie dostępu do niego dozwolonej liczbie chętnych.
12. Korzystający z Wodnego Toru Przeszkód ma obowiązek upewnić się, że miejsce w którym zamierza z niego zejść wolne jest od innych użytkowników i przeszkód.
13. Nie należy kontynuować korzystania z Wodnego Toru Przeszkód, gdy odczuwalne są skutki zmęczenia, lęk przed korzystaniem z Wodnego Toru Przeszkód, pogorszenie się samopoczucia lub stanu zdrowia.
14. Na Wodnym Torze Przeszkód należy być ostrożnym i zachowywać zasady zdrowego rozsądku oraz posiadać umiejętności korzystania z Wodnego Toru Przeszkód.
15. Regulamin WTP dostępny jest w recepcji BOK Kompleksu oraz na stronie www.termymaltanskie.com.pl .
16. Korzystanie z Wodnego Toru Przeszkód równoznaczne jest z akceptacją warunków Regulaminu WTP.
17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem WTP zastosowanie mają Regulamin korzystania z Kompleksu, pozostałe regulaminy obowiązujące w Kompleksie oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
18. Spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu WTP. Zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.termymaltanskie.com.pl lub w inny powszechnie przyjęty sposób.
19. Regulamin WTP wchodzi w życie od dnia 30.01.2017 r.