Regulamin oferty szkolnej „Zorganizuj wycieczkę szkolną do Największego Aquaparku w Polsce”

Regulamin oferty szkolnej „Zorganizuj wycieczkę szkolną do Największego Aquaparku w Polsce”
1. Oferta szkolna pn. „Zorganizuj wycieczkę szkolną do największego Aquaparku w Polsce” jest ofertą „biletu grupowego”, skierowaną do grup szkolnych, zorganizowanych w celu odwiedzin Kompleksu „Termy Maltańskie” w Poznaniu.
2. Oferta „biletu grupowego” ważna jest w okresie 01.09.-15.12.2017 r. w dni powszednie, w godz. 9.00-15.00 , w taryfie I.
3. Oferta „biletu grupowego” dotyczy biletów grupowych 2-godzinnych oraz 3-godzinnych. W ramach oferty „biletu grupowego” do każdego biletu grupowego 2-godzinnego dodawane jest 30 min. gratis , a do każdego biletu grupowego 3-godzinnego dodawane jest 60 min. gratis.
4. W rozumieniu „biletu grupowego” grupa powinna składać się co najmniej z 15 osób.
5. Na każde 15 osób w grupie przypada 1 opiekun, np. 18 osób w grupie wymaga opieki 2 opiekunów, a 31 osób w grupie wymaga opieki 3 opiekunów.
6. Opiekunowie grup zorganizowanych wchodzą do Kompleksu „Termy Maltańskie” w ramach oferty „biletu grupowego” (1 opiekun na każde „rozpoczęte” 15 osób).
7. Warunkiem skorzystania z oferty „biletu grupowego” jest przesłanie formularza zgłoszenia grupy oraz oświadczenia opiekuna grupy na adres bok@termymaltanskie.com.pl Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie http://www.termymaltanskie.com.pl/cenniki/bilety-grupowe/ .
8. Zgłoszenie każdej grupy zostanie zarejestrowane w rejestrze grup zorganizowanych odwiedzających Kompleks „Termy Maltańskie” w Poznaniu.
9. Bilet grupowy upoważnia do korzystania z Aquaparku oraz z Basenów Sportowych w ramach limitu czasu określonego w zakupionym bilecie.
10. Jedna instytucja (np. biuro podróży, szkoła, stowarzyszenie) może korzystać wielokrotnie w ciągu dnia z oferty „biletu grupowego”.
11. Regulowanie płatności za zakup „biletu grupowego” (wizytę grupy) odbywa się najpóźniej w dniu wizyty kartą płatniczą lub gotówką w Biurze Obsługi Klienta, w holu głównym Kompleksu.
12. Zakup biletu do Kompleksu „Termy Maltańskie” równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie Kompleksu, w szczególności zaś Regulaminu ogólnego Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie”, który dostępny jest na terenie Kompleksu oraz na stronie www.termymaltanskie.com.pl .
13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.