Regulamin promocji „Specjalnie dla seniora”

1. Organizatorem promocji „Specjalnie dla Seniora” (dalej: Promocja) jest Spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o., ul. Termalna 1, 61-028 Poznań (dalej: Spółka).
2. Z Promocji skorzystać mogą osoby w wieku 55 lat lub więcej na podstawie ważnej dokumentu tożsamości z datą urodzenia, który należy okazać w kasie Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej: Kompleks).
3. Promocja dotyczy:
a. jednorazowego, w danym dniu, zakupu 1,5-godzinnego biletu do strefy niebieskiej Kompleksu w promocyjnej cenie 8 zł.
b. jednorazowego, w danym dniu, zakupu 2,5-godzinnego biletu do strefy niebieskiej Kompleksu w promocyjnej cenie 12 zł.
c. zakupu karnetu na 10 biletów 1,5-godzinnych do strefy niebieskiej Kompleksu w promocyjnej cenie 65 zł, ważnego 3 miesiące od dnia aktywacji (określonego podczas zakupu karnetu).
d. jednorazowego, w danym dniu, zakupu 1,5-godzinnego biletu do strefy zielonej Kompleksu w promocyjnej cenie 9 zł.
e. jednorazowego, w danym dniu, zakupu 2,5-godzinnego biletu do strefy zielonej Kompleksu w promocyjnej cenie 15 zł.
f. jednorazowego, w danym dniu, zakupu 3,5-godzinnego biletu do strefy zielonej Kompleksu w promocyjnej cenie 20 zł.
g. zakupu karnetu na 10 biletów 1,5-godzinnych do strefy zielonej Kompleksu w promocyjnej cenie 75 zł, ważnego 3 miesiące od dnia aktywacji (określonego podczas zakupu karnetu).
h. jednorazowego, w danym dniu, zakupu 1,5-godzinnego biletu do strefy żółtej Kompleksu w promocyjnej cenie 19 zł.
i. jednorazowego, w danym dniu, zakupu 2,5-godzinnego biletu do strefy żółtej Kompleksu w promocyjnej cenie 29 zł.
j. zakupu karnetu na 10 biletów 1,5-godzinnych do strefy żółtej Kompleksu w promocyjnej cenie 145 zł, ważnego 3 miesiące od dnia aktywacji (określonego podczas zakupu karnetu).

4. Promocyjne bilety wstępu i karnety dostępne są w kasach Kompleksu i uprawniają do korzystania z nich wyłącznie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach:
a. 9:00 – 12:00 w przypadku biletów i karnetów do stref niebieskiej lub zielonej Kompleksu,
b. 11:00 – 16:00 w przypadku biletów do strefy żółtej Kompleksu.
5. Opłata za przedłużenie czasu pobytu ponad limit biletu, za zmianę strefy pobytu na droższą, jak również za skorzystanie z dodatkowych usług (np. wypożyczenia sprzętu) rozliczana będzie przy kasie wyjściowej Kompleksu, zgodnie z aktualnym cennikiem.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Kompleksie.
7. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich złożenia w Biurze Obsługi Klienta Kompleksu. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Regulamin Promocji dostępny jest w recepcji, Biurze Obsługi Klienta Kompleksu oraz na stronie www.termymaltanskie.com.pl.
10. Zakup biletu w Promocji równoznaczny jest z akceptacją warunków Regulaminu Korzystania z Kompleksu, pozostałych regulaminów obowiązujących w Kompleksie oraz niniejszego regulaminu Promocji.