Regulamin promocji „Studencka Termowlotka”

„Studencka Termowlotka” – promocja dla studentów w okresie 30.09.2019 – 30.06.2020 r.

1. Organizatorem promocji „Studencka Termowlotka” (dalej: Promocja) jest Spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o., ul. Termalna 1, 61-028 Poznań (dalej: Spółka).
2. Z promocji skorzystać mogą studenci wszystkich uczelni, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, którą należy okazać w kasie Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej: Kompleks).
3. Promocja dotyczy:
a. jednorazowego, w danym dniu, zakupu 2-godzinnego biletu do strefy zielonej (Aquapark + Baseny Sportowe) Kompleksu w promocyjnej cenie 18,99 zł.
b. jednorazowego, w danym dniu, zakupu 2-godzinnego biletu do strefy żółtej (Świat Saun + Aquapark + Baseny Sportowe) Kompleksu w promocyjnej cenie 26,99 zł.
4. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 30 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
5. Promocyjne bilety wstępu dostępne są w kasach Kompleksu tylko w dniach tygodnia od poniedziałku do piątku (dni powszednie), w godzinach otwarcia kas wejściowych, także w czasie Godzin Ulgowych.
6. Opłata za przedłużenie czasu pobytu ponad limit biletu, za zmianę strefy pobytu na droższą, jak również za skorzystanie z dodatkowych usług (np. wypożyczenia) rozliczana będzie przy kasie wyjściowej Kompleksu, zgodnie z aktualnym cennikiem.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Kompleksie.
8. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia w Biurze Obsługi Klienta Kompleksu. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
10. Regulamin Promocji dostępny jest w recepcji, Biurze Obsługi Klienta Kompleksu oraz na stronie www.termymaltanskie.com.pl.
11. Zakup biletu w Promocji równoznaczny jest z akceptacją warunków Regulaminu Korzystania z Kompleksu, pozostałych regulaminów obowiązujących w Kompleksie oraz niniejszego regulaminu Promocji.