Regulamin „Promocji Urodzinowej 5 za 3”

 Regulamin „Promocji Urodzinowej 5 za 3”

3-31.10.2016r.

 

 1. Organizatorem „Promocji urodzinowej 5 za 3” (dalej: Promocja) jest Spółka Termy Maltańskie  Sp. z o.o., ul. Termalna 1, 61-028 Poznań (dalej: Spółka).
 2. Promocja dotyczy zakupu indywidualnych i rodzinnych biletów wstępu do strefy zielonej oraz biletów indywidualnych do strefy żółtej Kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie (dalej: Kompleks).
 3. Promocja obowiązuje 7 dni w tygodniu, w terminie od 3 do 31 października 2016r. w godzinach otwarcia ww. stref.
 4. W ramach promocji zakup 3-godzinnego (słownie trzy-godzinnego) biletu wstępu (indywidualnego lub rodzinnego) do strefy zielonej lub indywidualnego do strefy żółtej Kompleksu, w taryfie normalnej lub ulgowej zgodnie z aktualnym cennikiem, upoważnia do przebywania w strefie 5 (słownie pięć) godzin bez żadnych dodatkowych opłat.
 5. Promocja dotyczy również kart wartościowych, bonów podarunkowych, Karty Rodziny Dużej, a także obejmuje bilety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Promocja nie dotyczy biletów grupowych.
 6. Promocja dotyczy także biletów zakupionych przez internet za pośrednictwem platformy biletomat.pl. Bilety muszą być zakupione i wykorzystane w terminie obowiązywania Promocji.
 7. Promocja dotyczy również sprzedaży biletów za pośrednictwem operatorów zewnętrznych My Benefit i Wyjątkowy Prezent. Bilety muszą być zakupione i zrealizowane w terminie obowiązywania Promocji.
 8. Promocja nie dotyczy kart abonamentowych zewnętrznych operatorów takich jak: Benefit System, OK System, FitPo i innych.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi w Kompleksie, w tym z promocją Godziny ulgowe, biletem dla Seniora i innymi.
 10. Przedłużenie pobytu ponad czas 5 (słownie pięciu) godzin, zmiana strefy na droższą oraz zakup dodatkowych usług i produktów, w tym zakupy w restauracji, w barze Świata Saun, wypożyczenia, szatnia zewnętrzna itp. rozliczane będą w kasie wyjściowej zgodnie z aktualnym cennikiem.
 11. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia w Biurze Obsługi Klienta. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.
 12. Regulamin Promocji dostępny jest w recepcji, BOK Term Maltańskich oraz na stronie www.termymaltanskie.com.pl.
 13. Zakup biletu w Promocji równoznaczny jest z akceptacją warunków Regulaminu Korzystania z Kompleksu, pozostałych regulaminów obowiązujących w Kompleksie oraz regulaminu Promocji.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.