Regulamin promocji „Zabawa Karnawałowa ”

Regulamin promocji „Zabawa Karnawałowa” 15.01-09.02.2018r.

1. Organizatorem promocji „Zabawa karnawałowa” (dalej: Promocja) jest Spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o., ul. Termalna 1, 61-028 Poznań (dalej: Spółka).
2. Promocja dotyczy zakupu indywidualnych i rodzinnych biletów wstępu do strefy zielonej Kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie (dalej: Kompleks).
3. Promocja obowiązuje 7 dni w tygodniu, w terminie od 15 stycznia do 9 lutego 2018 r. w godzinach otwarcia ww. strefy.
4. W ramach Promocji do biletu 1-godzinnego (słownie: jedno-godzinnego) dodaje się 15 min. gratis (słownie: piętnaście minut), do biletu 2-godzinnego (słownie: dwu-godzinnego) dodaje się 30 min. gratis (słownie: trzydzieści minut), do biletu 3 godzinnego (słownie : trzy-godzinnego) dodaje się 60 min. gratis (słownie: sześćdziesiąt minut). Promocja dotyczy biletu wstępu (indywidualnego lub rodzinnego) do strefy zielonej Kompleksu, w taryfie I i II (zarówno bilety normalne, ulgowe, rodzinne oraz dodatkowe dzieci). Ceny biletów nie ulegają zmianie i sprzedawane są zgodnie z aktualnym cennikiem.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi w Kompleksie, w tym z promocją Godziny ulgowe, biletem dla Seniora, „Termowlotka”, biletami grupowymi i innymi, za wyjątkiem wskazanym w pkt 6-8 niniejszego regulaminu.
6. Promocja dotyczy również biletów wydanych w ramach kart podarunkowych, Karty Rodziny Dużej, a także obejmuje bilety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Bilety takie muszą zostać zrealizowane w czasie trwania Promocji.
7. Promocja dotyczy także biletów zakupionych przez Internet za pośrednictwem platformy biletomat.pl. Bilety takie muszą zostać zrealizowane w terminie obowiązywania Promocji.
8. Promocja dotyczy również biletów zakupionych w ramach kuponów rabatowych 10%, 20% oraz 30% pod warunkiem, że zostały one zakupione zgodnie z zasadami opisanymi na kuponach.
9. Promocja nie dotyczy kart abonamentowych zewnętrznych operatorów takich jak: Benefit System, OK System, FitPo i innych.
10. Przedłużenie pobytu ponad czas zakupionego biletu, zmiana strefy na droższą oraz zakup dodatkowych usług i produktów, w tym zakupy w restauracji, w barze Świata Saun, korzystanie z wypożyczalni, szatni zewnętrznej itp. rozliczane będą w kasie wyjściowej zgodnie z aktualnym cennikiem.
11. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji w Biurze Obsługi Klienta Kompleksu (dalej: BOK). Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.
12. Regulamin Promocji dostępny jest w recepcji, BOK oraz na stronie www.termymaltanskie.com.pl.
13. Zakup biletu w Promocji równoznaczny jest z akceptacją warunków Regulaminu Korzystania z Kompleksu, pozostałych regulaminów obowiązujących w Kompleksie oraz niniejszego regulaminu Promocji.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie postanowienia regulaminów obowiązujących w Kompleksie oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 15 stycznia 2018 r. i obowiązuje do dnia 9 lutego 2018 r.