Regulamin strefy Saun

Regulamin korzystania ze Świata Saun

1. „Świat Saun” jest integralną częścią Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” i na jej terenie obowiązują przepisy Regulaminu Kompleksu oraz niniejszego Regulaminu.

2. Przed wejściem na teren „Świata Saun” i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem.

3. Korzystanie ze „Świata Saun” jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Korzystanie ze strefy „Świata Saun” jest dozwolone jedynie dla osób od 18 roku życia.

5. Strefa „Świat Saun” jest w całości strefą, w której przebywa się bez strojów kąpielowych („strefa nietekstylna”). Oznacza to, że wchodząc do tego obszaru należy niezwłocznie udać się do przebieralni i pozostawić tam stroje kąpielowe, a także liczyć się z możliwością, iż w strefie będą osoby nagie lub niekompletnie ubrane. Dopuszczalnymi okryciami są płaszcze kąpielowe, ręczniki i prześcieradła.

6. Podczas korzystania z pomieszczeń saun i łaźni parowych należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników „Świata Saun”.

7. Ze „Świata Saun” korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do saun i łaźni zabrania się w szczególności osobom:

a. z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,

b. z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,

c. z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,

d. z podwyższoną temperaturą ciała,

e. kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,

f. zmęczonym i w stanie intoksykacji.

8. Wchodząc do „Świata Saun” korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w „Świecie Saun” powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Kompleksu, spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

9. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi „Świata Saun”.

10. Przed wejściem do sauny lub łaźni parowej należy:

a. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,

b. zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

c. dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć

do sucha,

d. zdjąć obuwie basenowe,

e. pozostawić strój kąpielowy w przeznaczonej do tego szatni.

11. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.

12. Po wyjściu z sauny lub łaźni parowej zabrania się wchodzenia do basenu bez uprzedniego skorzystania z prysznica.

13. Zabrania się filmowania i fotografowania oraz wnoszenia i używania telefonów komórkowych w całym „Świecie Saun”.

14. „Świat Saun” to strefa ciszy. Korzystający zobowiązani są do zachowania się w sposób wyciszony, zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania, które mogą zakłócić spokój pozostałych korzystających.

15. Zabronione są zachowania, które mogą wywołać u innych zażenowanie, w szczególności obcowanie płciowe i inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne w rozumieniu przepisów Kodeksu Wykroczeń.

16. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Kompleksu „Termy Maltańskie”. Do kąpieli parowej nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.

17. Podczas siedzenia lub leżenia w saunach suchych oraz na wszystkich leżankach i siedziskach konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało (stopy również), celem uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z oparciami, siedziskami i leżankami.

18. W łaźniach parowych zaleca się przebywanie nago. Dopuszcza się używanie prześcieradeł i ręczników, które nie będą wykorzystywane później w saunach suchych, na leżankach, czy siedziskach. Przed kontaktem z siedziskiem w łaźni, jak i po jego opuszczeniu należy spłukać je wodą.

19. Konsumpcja zakupionego w „Świecie Saun” jedzenia i picia dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonej do tego strefie.

20. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu pracownicy obsługi saun mają prawo wezwać klienta do opuszczenia strefy „Świata Saun”, a w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu – zostanie on wydalony ze „Świata Saun” bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.