Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu SAUNA CUP 2019 w Termach Maltańskich

 1. Organizatorem Turnieju Sauna Cup 2019 w Kompleksie „Termy Maltańskie”, zwanego dalej „Wydarzeniem”, jest Spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Wydarzenie odbywa się w dniach: 23. i 24. lutego 2019r. w Świecie Saun Kompleksu „Termy Maltańskie”, zwanego dalej „Kompleksem”.
 3. Do uczestnictwa w Wydarzeniu mają prawo tylko i wyłącznie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, posiadające specjalny bilet wstępu na Wydarzenie obowiązujący w danym dniu, zakupiony w terminie od 05. lutego do 24. lutego 2019r. w recepcji Kompleksu lub za pośrednictwem portalu biletomat.pl:
 • Bilet C. Sobota Gold w cenie 139 zł, upoważniający do wstępu na wszystkie seanse turniejowe w Saunie Panorama w dniu 23 lutego 2019r.
 • Bilet C. Sobota Silver w cenie 99 zł, upoważniający do wstępu na co drugi seans turniejowy w Saunie Panorama w dniu 23 lutego 2019r. oznaczony tym samym kolorem, co kolor opaski, jaką Uczestnik otrzyma w recepcji Kompleksu okazując bilet wstępu.
 • Bilet C. Niedziela Gold w cenie 139 zł, upoważniający do wstępu na wszystkie seanse turniejowe w Saunie Panorama w dniu 24 lutego 2019r.
 • Bilet C. Niedziela Silver w cenie 99 zł, upoważniający do wstępu na co drugi seans turniejowy w Saunie Panorama w dniu 24 lutego 2019r. oznaczony tym samym kolorem, co kolor opaski, jaką Uczestnik otrzyma w recepcji Kompleksu okazując bilet wstępu.
 1. Bilet wstępu na sobotę nie upoważnia do uczestnictwa w niedzielnym Wydarzeniu, a bilet wstępu na niedzielę nie obowiązuje w sobotę.
 2. Bilet wstępu upoważnia Uczestnika do pobytu w strefie żółtej Kompleksu w godzinach 11:00-23:00. Bilet wstępu jest na okaziciela.
 3. Uczestnicy będą wpuszczani na poszczególne seanse Wydarzenia najwcześniej na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem seansu, po uprzednim wywietrzeniu sauny.
 4. Występy zawodników podczas Wydarzenia będą dokumentowane za pomocą kamery GoPro.
 5. W trakcie seansów turniejowych będzie stosowane światło oraz dźwięki o zmiennym natężeniu oraz inne silne bodźce wizualne. Osoby, które ze względów zdrowotnych powinny unikać w.w. bodźców powinny poinformować Organizatora o tym fakcie i wstrzymać się od udziału w seansach.
 6. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, Regulaminu Korzystania z Kompleksu, Regulaminu Świata Saun oraz pozostałych regulaminów obowiązujących w Kompleksie „Termy Maltańskie”. Organizator ma prawo nakazać opuszczenie Kompleksu osobom, które nie stosują się do w.w. regulaminów.
 7. W przypadku nieobecności Uczestnika na Wydarzeniu, bilet wstępu ani uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.