Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu SAUNA CUP 2018 w Termach Maltańskich

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu SAUNA CUP 2018 w Termach Maltańskich
1. Organizatorem Turnieju Sauna Cup w Kompleksie Termy Maltańskie, zwanego dalej „Wydarzeniem”, jest Spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o.
2. Wydarzenie odbywa się w dniach: 17. i 18. marca 2018r. w Świecie Saun w Kompleksie Termy Maltańskie, zwanego dalej „Kompleksem”.
3. Do uczestnictwa w Wydarzeniu mają prawo tylko i wyłącznie osoby , zwane dalej „Uczestnikami”, posiadające specjalny bilet wstępu na Wydarzenie w danym dniu, zakupiony w terminie: 24.02.-18.03. 2018r. w recepcji Kompleksu w dniach lub za pośrednictwem portalu biletomat.pl:
• Bilet S.C. Sobota Gold w cenie 140 zł: upoważnia do wstępu na wszystkie seanse konkursowe w Saunie Panorama w dniu 17 marca 2018r. (rywalizacja indywidualna)
• Bilet S.C. Sobota Silver w cenie 110 zł: upoważnia do wstępu na co drugi seans konkursowy w Saunie Panorama w dniu 17 marca 2018 ( rywalizacja indywidualna), – oznaczonym tym samym kolorem, odpowiadającym kolorowi opaski, jaką Uczestnik otrzyma w recepcji Kompleksu okazując bilet wstępu.
• Bilet S.C. Niedziela w cenie 110 zł: upoważnia do wstępu na wszystkie seanse konkursowe w Saunie Panorama (rywalizacja drużynowa).
4. Bilet na sobotę nie upoważnia do uczestnictwa w niedzielnym Wydarzeniu, a bilet na niedzielę nie obowiązuje w sobotę.
5. Bilet wstępu upoważnia Uczestnika do pobytu w strefie żółtej Kompleksu w godzinach: sobota 11:00-23:00, niedziela 11:00-23:00. Bilet wstępu jest na okaziciela.
6. Uczestnicy będą wpuszczani na poszczególne seanse najwcześniej na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem seansu, po uprzednim wywietrzeniu sauny.
7. Występy zawodników będą dokumentowane za pomocą kamery GoPro.
8. W trakcie seansów konkursowych będzie stosowane światło oraz dźwięki o zmiennym natężeniu oraz inne silne bodźce wizualne. Osoby, które ze względów zdrowotnych powinny unikać w.w. bodźców powinny poinformować organizatora o tym fakcie i wstrzymać się od udziału w seansach.
9. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, Regulaminu Korzystania z Kompleksu, Regulaminu Świata Saun oraz pozostałych regulaminów obowiązujących w Kompleksie Termy Maltańskie. Organizator ma prawo nakazać opuszczenie Kompleksu osobom, które nie stosują się do w.w. regulaminów.
10. W przypadku nieobecności Uczestnika na Wydarzeniu, bilet wstępu ani uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.