Regulamin zawodów Sauna Cup 2018

REGULAMIN PUCHARU POLSKI SAUNAMISTRZÓW SAUNA CUP 2018

INFORMACJE OGÓLNE

Ideą PUCHARU POLSKI SAUNAMISTRZÓW jest wykonanie oryginalnego rytuału saunowego (AUFGUSS SHOW) oraz zaprezentowanie go na najwyższym poziomie. Klasyczny seans saunowy urozmaicony poprzez dodanie specjalnej animacji, muzyki, strojów, choreografii i innych efektów. Typowe elementy seansu saunowego jak woda/lód/ręcznik/zapachy i użycie różnych technik wachlowania, zostaną wzbogacone o indywidualne i kreatywne pomysły, aby publiczność mogła doświadczyć niezwykłego spektaklu saunowego.

Organizatorami poszczególnych turniejów są Termy Krakowskie, Termy Maltańskie, Olimpia SAUNA & SPA. Sędziowanie zapewnia Polskie Towarzystwo Saunowe, Partnerem turnieju są Termy Rzymskie.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Aby uczestniczyć w Pucharze należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.saunacup.pl i wysłać wypełniony i podpisany formularz drogą mailową na adres: termykrakowskie@gmail.com zatytułowany SAUNA CUP 2018 /IMIĘ NAZWISKO/
Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Pucharu.
W danym Turnieju będzie startować 16 Saunamistrzów/Saunamistrzyń oraz 8 drużyn (2-3 osobowych), istnieje możliwość za zgodą organizatorów zwiększenia ilość zawodników i drużyn.
Liczy się kolejność zgłoszeń, ale także ilość zawodników z poszczególnych obiektów.
Lista uczestników indywidualnych i drużynowych zostanie ustalona i zamknięta do 15.01.2018r, a kolejność występów podana na 3 dni przed Zawodami i przekazana do informacji zawodnikom/zawodniczkom.
Termin zgłoszeń indywidualnych i drużynowych upływa 15 stycznia 2018 r. Razem ze zgłoszeniem konieczne jest wysłanie zdjęcia zawodnika/zawodniczki/drużyny.
Organizatorzy zastrzegają sobie przedłużenie terminu w przypadku startu w kolejnych obiektach turniejowych.

ZAWODNICY

Zawodnicy zbierają punkty do rankingu generalnym pucharu indywidualnym i drużynowym. Na tej podstawie budowany jest ranking indywidualny i drużynowy Saunamistrzów, oraz ranking ogólny dla ośrodków, które Saunamistrzowie reprezentują – punktuje maksymalnie 4 najlepszych zawodników indywidualnych z Ośrodka/Firmy, oraz dwie najlepsze drużyny składające się w całości z zawodników z jednego Ośrodka/Firmy.

Warunki ogólne

1. Uczestnictwo Saunamistrzów w Pucharze jest odpłatne, wpisowe przelewane przez obiekt/firmę wystawiającą Saunamistrza na konto obiektu w którym startuje, wynosi 100 zł od osoby w przypadku konkurencji indywidualnej. Saunamistrzowie startujący indywidualnie mają zapewniony nocleg z soboty na niedzielę, 2 posiłki w sobotę i możliwość pobytu na obiekcie w sobotę i niedzielę.
2. Wpisowe 200 zł od Drużyny, przelewane przez obiekt/firmę wystawiającą Drużynę, na konto obiektu w którym ona startuje. Drużyna ma zapewnione wyżywienie w niedzielę 2 posiłki i wstęp na obiekt w niedzielę.
3. Koszty dojazdu zawodnicy opłacają we własnym zakresie.
4. Zawody odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem turnieju (każde w innym ośrodku), zawsze w sobotę indywidualne, a w niedzielę drużynowe.
5. Warunkiem udziału w Pucharze Saunamistrzów jest ukończenie 18 roku życia z tym, że organizatorzy mogą zadecydować o odstępstwie od tej reguły w przypadku zgłoszenia niepełnoletniego zawodnika pod warunkiem, że będzie pod opieką i za zgodą osoby dorosłej.
6. Biorąc udział w Pucharze zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na nieodpłatne tworzenie materiałów promocyjnych z ich wizerunkiem (filmy, zdjęcia, promocja w Internecie i mediach) na potrzeby dokumentacji wydarzenia i promocji, oraz udostępniają bezterminowo prawo do wizerunku Organizatorom Turnieju.
7. Zawodnik zgłaszając się do udziału w Pucharze potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach.
8. Każdy z uczestników zobowiązuje się uczestniczyć w odprawie Saunamistrzów, która odbywać się będzie bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów w danym ośrodku.
9. W ramach Sauna Cup prowadzony będzie jednolity ranking indywidualny, ranking drużynowy i ranking Ośrodków.
10. 5 najlepszych zawodników, oraz 5 najlepszych drużyn z każdych zawodów pucharowych automatycznie kwalifikuje się do Mistrzostw Polski Saunamistrzów w 2018 r. w Termach Rzymskich – warunki uczestnictwa wraz z odpłatnością za start poda Organizator MPS 2018.
11. Kwalifikację Ośrodków/Firm wygrywa Ośrodek/Firma, którego 4 najlepsi zawodnicy indywidualni i 2 najlepsze drużyny w sumie zdobędą najwięcej punktów.

Zasady kwalifikacji Saunamistrzów do turnieju, finału i MPS
12. Oceną i punktacją zawodników zajmuje się profesjonalne Jury, oceniające wg zasad stosowanych na Mistrzostwach Polski Saunamistrzów AUFGUSS-WM, z tą różnicą, że nie jest wymagany występ w obcym języku – zasady oceny stanowią załącznik do Regulaminu Pucharu.
13. Każdy seans oceniać będzie 4 sędziów z jury (90% punktów) oraz (10% punktów) wybrani losowo po ceremonii uczestnicy seansu (20 głosów).
14. Seanse rozpoczynać się będą co 45 lub 60 minut w sobotę i co 90 minut w niedzielę i odbywać się będą w saunach fińskich przystosowanych dla co najmniej 40 osób.
15. Zawodnik może startować tylko w jednych zawodach indywidualnych i w trzech drużynach 2 lub 3-osobowych.
16. Pierwszeństwo podczas kwalifikacji mają zawodnicy, którzy pracują w ośrodkach saunowych lub firmach, promujących poprawne sanowanie i przestrzegające zasad fair play w zawodzie. Warunkiem kwalifikacji jest opłacenie przez obiekt/firmę wpisowego w wysokości 100zł w przypadku zawodnika indywidualnego, oraz 200zł za drużynę na rzecz obiektu prowadzącego turniej, do którego zawodnik został zakwalifikowany do 7 dni przed datą turnieju.
17. Każdy ośrodek/firma może wystawić 6 zawodników do zawodów indywidualnych, w razie wolnych miejsc mogą być wystawiani kolejni zawodnicy.
18. Każdy ośrodek/firma może także wystawić zawodników do 2 drużyn na każdy ośrodek turniejowy (2-3 -osobowych), w przypadku dostępnych miejsc, ośrodek/firma może zgłosić dodatkowe drużyny, jednakże pierwsze dwie drużyny zgłoszone z obiektu mają zawsze pierwszeństwo na listach startowych. Dopuszczalne są drużyny mieszane, składające się z zawodników z różnych obiektów/firm.
19. Obiekty organizatorów wystawiają swoich zawodników na takich samych zasadach jak inne ośrodki/firmy.
20. Uczestnictwo w zawodach kwalifikacyjnych jest ograniczone do 18 zawodników w zawodach indywidualnych (sobota) i 10 drużyn w zawodach drużynowych (niedziela).
21. Każdy Saunamistrz podczas zgłoszenia podaje obiekt główny, w którym chce wystąpić i obiekt zapasowy). Przydzielanie Saunamistrzów do obiektu odbędzie się wg preferencji Saunamistrzów, liczy się kolejność zgłoszeń, przy czym na jednym turnieju może się znaleźć jedynie 4 zawodników z czołówki wg rankingu AUFGUSS WM POLAND 2016 prezentowanego na stronie http://www.termykrakowskie.pl/ranking-saunamistrzow/ , pozostali Saunamistrzowie przypisani zostaną do obiektu zapasowego.
22. Termin zgłoszeń indywidualnych i drużynowych mija 15 stycznia 2018 roku, do 19 stycznia 2018 ogłoszone zostaną składy na poszczególne turnieje, losowanie godzin występów odbędzie się na 3 dni przed Turniejem. Platformą komunikacji jest strona www.saunacup.pl oraz fanpage SaunaCup na Facebooku.
23. Saunamistrz zobowiązany jest dostarczyć maksymalnie tydzień przed turniejem, w którym występuje, muzykę (scaloną w jeden utwór), oraz lightscript do seansu zawierający maks. 15 zmian świateł.
24. Saunamistrzowie sami organizują sobie akcesoria i aromaty (naturalne) niezbędne do przeprowadzenia seansu.
25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia przyjęcia zawodnika lub drużyny do Turnieju.

SEANSE SAUNOWE – TEMAT I ILOŚĆ SEANSÓW, ASYSTENCI

26. Temat seansu saunowego powinien być podany najpóźniej na tydzień przez Zawodami.
27. Każdy Saunamistrz ma prawo do powołania jednego pomocnika/asystenta. Koszt udziału pomocnika jest zgodny z ceną wejściówki do danego ośrodka.
28. Seanse rozpoczynają się co 45 minut lub co 60 min, w niedzielę co 90 minut.

CZAS TRWANIA SEANSU SAUNOWEGO

Seans saunowy musi trwać od 10 do max. 15 minut, łącznie z przywitaniem Gości i prezentacją. Seans rozpoczyna się od momentu wejścia Saunamistrza do sauny i zamknięcia drzwi.

WYPOSAŻENIE/ŚWIATŁO/MUZYKA

Saunamistrz musi przygotować i zorganizować swój sprzęt do machania we własnym zakresie. Wiadra, łyżki, woda i lód będą dostarczane przez obiekt. Ilość użytego do seansu lodu, wody i zapachów, a także rodzaj sprzętu do machania nie jest określona i może być dobrana indywidualnie, podobnie jak dekoracje, kostiumy, czas i ilość muzyki, światła i efektów specjalnych.*)
Muzyka, którą Saunamistrz chce wykorzystać w swoim seansie musi zostać udostępniona w formacie MP3. Nośnik z muzyką musi zostać wcześniej sprawdzony przez obsługę danego ośrodka.
Przygotowanie sprzętu i dekoracji przed i sprzątnięcie ich po seansie nie powinno trwać więcej niż 15 minut z pomocą maksymalnie 1 asystenta.

*) Efekty świetlne: światło zainstalowane w saunie może być wykorzystane podczas seansu (ultrafiolet i kolorowe, zmienne oświetlenie). Nie zezwala się na korzystanie z oświetlenia, które nie jest zgodne z przepisami przeciwpożarowymi. Organizator ma prawo zakazać użycia jakichkolwiek urządzeń, które mogą powodować pożar lub zagrażać bezpieczeństwu. Wejście i wyjście z sauny musi być cały czas dostępne.

RYGORYSTYCZNE WARUNKI, NIEZBĘDNIE PRZESTRZEGANE W SAUNIE

1. Zabrania się używania otwartego ognia. Ogień w postaci świec, zimnych ogni, itp., może być użyty tylko po konsultacji z jury i organizatorem
2. Chodzenie po piecu jest zabronione.
3. Saunamistrz prowadzący seanse powinien mieć na sobie obuwie.
4. Woda i lód nie mogą być wylewane na piecu w jednym miejscu, aby nie niszczyć urządzenia.

DYSKWALIFIKACJA

Naruszenie zasad określonych w powyższym Regulaminie oraz w Zasadach oceniania, które stanowią załącznik lub nie stosowanie zasad Fair Play wiąże się z dyskwalifikacją.

KRYTERIA OCENIANIA

1. Profesjonalizm Saunamistrza i ogólne odczucia.
2. Wzrost temperatury podczas seansu i rozprowadzanie ciepła.
3. Techniki wachlowania.
4. Zapach i jego intensywność.
5. Temat i Emocje i jego spójność z seansem.
6. Elementy show.
7. Synchronizacja (tylko drużynowo).
Saunamistrz może zdobyć od 0 do 10 punktów za każde kryterium od każdego członka Jury, będącego na danym seansie. Na wszystkich seansach będzie identyczna liczba sędziów. Zwycięzcą jest Saunamistrz, który zdobędzie największą ilość punktów.
Saunamistrzowie będą oceniani przez Sędziów oraz 20 osób z Publiczności, które zostaną losowo wybrane przez osobę bezstronną po seansie i otrzymają karty do głosowania. Spośród głosów publiczności zostanie obliczona średnia punktacja, co stanowić będzie 10% punktacji końcowej, pozostałe 90% głosów ma Jury.
Szczegółowe zasady oceniania opisuje załącznik „Zasady oceniania Sauna Cup 2018”

Polskie Towarzystwo Saunowe zapewnia skład sędziów oraz zapewni przestrzeganie regulaminu i ocenienia wraz z wszystkimi niezbędnymi arkuszami do głosowania oraz podliczania głosów, przedstawia je organizatorowi oraz na żądanie do wglądu zawodnikom w dniu turnieju po zakończeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu.

W sprawach nieobjętych regulaminem każdorazowo decyzję rozstrzygającą podejmuje organizator.

Aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie www.saunacup.pl oraz facebook profil saunacup.

Zgłoszenie do Zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

ORGANIZATORZY